MSSF 7 - jak sporządzić analizę wrażliwości

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 18-11-2013 r.

MSSF 7 wymaga, aby sporządzić tzw. analizę wrażliwości dotyczącą narażenia firmy na ryzyko rynkowe związane z posiadanymi instrumentami finansowymi. Ryzyko rynkowe nie jest jedynym ryzykiem, na jakie narażone są firmy, jednak w odniesieniu do analizy wrażliwości tylko ten rodzaj ryzyka jest brany pod uwagę.

W świetle MSSF 7 wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka związanego z instrumentami finansowymi: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności oraz ryzyko rynkowe. Poszczególne rodzaje ryzyka oznaczają odpowiednio:

  • Ryzyko kredytowe - ryzyko, że jedna ze stron instrumentu finansowego, nie wywiązując się ze swoich zobowiązań, spowoduje poniesienie strat finansowych przez drugą ze stron.
  • Ryzyko płynności - ryzyko, że jednostka napotka trudności w wywiązaniu się z zobowiązań związanych z zobowiązaniami finansowymi.
    • ryzyko walutowe - jest to ryzyko, że wartość instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy pieniężne z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany walut;

 


    • ryzyko stopy procentowej - ryzyko, że wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych stóp procentowych;
    • inne ryzyko cenowe - jest to ryzyko, że wartość instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych spowodowane przez czynniki charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów lub ich emitentów albo przez czynniki wpływające na wszystkie instrumenty będące w obrocie rynkowym.
  • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmiany wartości godziwej instrumentu finansowego spowodowane czynnikami rynkowymi. W ramach ryzyka rynkowego (w zależności od rozpatrywanych czynników ryzyka) wyróżnia się:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25449 )
Array ( [docId] => 25449 )