Przedsiębiorcy otrzymają pomoc finansową na ochronę miejsc pracy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 06-11-2013 r.

Podpisana przez prezydenta ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy przewiduje pomoc antykryzysową dla przedsiębiorców. Formą wsparcia ma być bezpośrednia pomoc finansowa na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami przez przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednym z zadań ustawy jest określenie zasad dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Pomoc udzielana będzie na warunkach określonych w ustawie.

 

Przepisy ustawy znajdą zastosowanie do przedsiębiorcy, który spełnia niżej wymienione wymogi:

  1. osiągnął zdefiniowany w ustawie spadek obrotów gospodarczych;
  2. nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy (chyba że występują określone w ustawie wyjątki);
  3. nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia jego upadłości.

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z instytucji przestoju ekonomicznego oraz obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy. wymiar czasu pracy danego pracownika, po zastosowaniu obniżenia, nie będzie mógł być niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Przyjęta regulacja przewiduje również dla przedsiębiorcy objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy świadczenia, które pochodzić będą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenia te obejmą:

  • świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego oraz

  • świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy.

Pracownikom objętym zarówno przestojem ekonomicznym jak i obniżonym wymiarem czasu pracy zagwarantowano również wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy. Ma ono mieć wymiar łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem. Świadczenia finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych udzielane będą przez marszałka województwa przez łączny okres 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy po zawarciu umowy przez marszałka województwa z przedsiębiorcą.

Ponadto przedsiębiorca, który zawrze umowę o wypłatę świadczeń będzie mógł wystąpić do starosty (Prezydenta Miasta na prawach powiatu) z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy pod warunkiem, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy.

Ustawa została podpisana przez prezydenta 31 października 2013 roku. Czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Źródło:
www.prezydent.pl

Barbara Brózda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25439 )
Array ( [docId] => 25439 )