Wypłacalność a płynność firmy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 18-11-2013 r.

Pojęcia płynności i wypłacalności często w literaturze stosowane są zamiennie. Takie utożsamienie obu pojęć wydaje się jednak uproszczeniem. O płynności firmy świadczy prawidłowy stopień płynności aktywów i stopień wymagalności pasywów.

O wypłacalności świadczy struktura kapitałów danego przedsiębiorstwa – proporcja kapitałów własnych do kapitałów obcych oraz struktura majątku wraz z poziomem jego zyskowności i generowaniem nadwyżek finansowych.

Tak więc przy ocenie wypłacalności kontrahenta trzeba brać pod uwagę, skąd pozyska on środki na spłatę długów i czy będzie to w ogóle możliwe.

Przykład:

Pewna firma przeżywa trudności związane z globalnym kryzysem finansowym. Na skutek spadku popytu na wytwarzane przez nią towary nie zdołała sprzedać zakładanego ich wolumenu. Spowodowało to niemożność zapłacenia dostawcy za materiały wykorzystywane przy produkcji tych towarów (kontrahenci ustalili wcześniej odroczony termin płatności).

Firma ta straciła więc płynność i musi próbować wynegocjować z dostawcą materiałów przesunięcie terminu płatności.

Pomimo trudności ze zbytem wyprodukowanych towarów, można przypuszczać, że firma będzie wypłacalna. Stanie się to, albo dzięki temu, że zdoła uzyskać gotówkę na skutek obniżenia ceny oferowanych na rynku towarów, na które znajdą się nabywcy, bądź też w ostateczności zmuszona będzie do wyprzedaży własnych środków trwałych (np. maszyn wykorzystywanych przy produkcji) w celu spłaty długu.

Zwróćmy jednak uwagę, że jeśli firma korzystałaby z maszyn zakupionych np. na kredyt, na których ustanowione byłyby zabezpieczenia na rzecz banku lub byłyby to maszyny leasingowane i nie posiadałaby innego majątku, który mogłaby sprzedać, niewypłacalność stałaby się wówczas prawdopodobna.

Katarzyna Kawińska, analityk kredytowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25447 )
Array ( [docId] => 25447 )