Obowiązek podatkowy w przypadku usług transportowych i spedycyjnych

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 23-07-2013 r.

Polskie przepisy o VAT regulujące kwestię szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych i spedycyjnych są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. Nowe przepisy upraszczające tę kwestię wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

Spółka z o.o. zwróciła się do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy w przypadku usług transportowych oraz spedycyjnych, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia od wykonania świadczenia. Wnioskodawca uważał, że przepis ten jest niezgodny z prawem wspólnotowym, gdyż zgodnie z art. 66 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. obowiązek podatkowy może powstać w momencie wystawienia faktury, lub w momencie otrzymania zapłaty.


Organ podatkowy zakwestionował to stanowisko. Uznał, że moment powstania obowiązku podatkowego wyznacza treść wspomnianego art. 19 ust. 13 pkt 2. Zatem należny z tego tytułu VAT powinien być wykazywany w rozliczeniu za miesiąc w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z tym przepisem, a nie za miesiąc w którym wystawiono fakturę.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku potwierdził, że polskie przepisy określające moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych oraz spedycyjnych są sprzeczne z regulacjami wspólnotowymi. W ocenie TS art. 66 dyrektywy VAT należy bowiem interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie unormowaniu prawa krajowego, zgodnie z którym VAT w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych staje się wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż po upływie 30 dni od dnia świadczenia usługi, nawet jeżeli faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty.

Sporny art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT będzie obowiązywał tylko do końca bieżącego roku. Od 1 stycznia 2014 r. regulacje art. 19 tej ustawy zostaną uchylone, a w miejsce wspomnianego przepisu wejdzie w życie nowy art. 19a. To efekt nowelizacji wskazanego aktu prawnego, dokonanej na podstawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35).

Źródło: wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE z 16 maja 2013 r. (C-169/12)

Mariusz Olech, prawnik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25285 )
Array ( [docId] => 25285 )