Pobieranie zaliczek przez spółkę z o.o. na poczet zysku

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 11-09-2013 r.

Spółka z o.o. będąca komplementariuszem w spółce komandytowej może w ciągu roku pobierać zaliczki na poczet zysku. Z punktu widzenia rachunkowości nie ma przeszkód do takiego działania – jest to zgodnie z ustawą o rachunkowości. Taka wypłata może nastąpić jednak tylko za zgodą wszystkich komplementariuszy i komandytariuszy.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych milczą w kwestii dokonywania w ciągu roku zaliczkowych wypłat dla wspólników z tytułu udziału w zysku, tzw. zaliczek na poczet zysku. Zgodnie z art. 52 § 1 Ksh wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Regulacja ta oznacza m.in., że do wypłaty udziału w zysku nie jest niezbędne podjęcie przez wspólników uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty.

W tym kontekście uznać można, że umowa spółki komandytowej może przewidywać możliwość pobierania zaliczek przez jednego, wybranych czy wszystkich wspólników. Dyskusyjne jest, czy wypłata zaliczki na poczet zysku jest dopuszczalna na podstawie samej uchwały wspólników, gdy umowa spółki milczy w tej kwestii.

 

Do wypłat zaliczek na poczet zysku należy podchodzić ostrożnie. Komandytariusz musi pamiętać o regulacji wynikającej z art. 123 § 2 Ksh oraz o tym, że pobranie zaliczek w przypadku uszczuplenia majątku spółki przez stratę, traktowane będzie w stosunku do wierzycieli jako zwrot wkładu (por. art. 111-112 Ksh). Komandytariusz jest bowiem wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wniesionego wkładu. W razie jego zwrotu w całości lub części odpowiedzialność zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25360 )
Array ( [docId] => 25360 )