Sprzedaż majątku wykorzystywanego w firmie – zmiany od 2015 r.

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 10-12-2014 r.

Od 1 stycznia 2015 r., na podstawie znowelizowanego art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, odpłatne zbycie wykorzystywanego w działalności gospodarczej składnika majątku, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, będzie skutkować powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie rozbieżności pojawiających się w tym zakresie między organami podatkowymi z jednej strony, a podatnikami oraz częścią sądów administracyjnych z drugiej. Organy podatkowe na ogół twierdziły, że jeśli dany składnik majątku był wykorzystywany w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, to przychód z jego sprzedaży powinien być rozpoznany jako przychód z tej działalności bez względu na to, czy ten składnik miał w firmie status środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), czy też nie.

Taki pogląd wyraził np. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2013 r., IPTPB1/415-674/12-2/KO). Natomiast sądy administracyjne z reguły kwestionowały to niekorzystne dla podatników stanowisko (tak np. NSA w wyroku z 17 lutego 2014 r., II FPS 8/13).

Zmiana treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT powinna wyeliminować w przyszłości powstawanie tego rodzaju sporów, jeżeli będzie z niej wynikać że w opisanych przypadkach powstaje u podatnika przychód z działalności gospodarczej. Przy czym odnosi się to zarówno do składników majątku niewprowadzonych do wspomnianej wcześniej ewidencji, np. ze względu na przewidywany okres użytkowania (równy bądź krótszy niż 1 rok), jak i tych, które powinny być w niej ujęte.  

Mariusz Olech, prawnik, specjalista prawa gospodarczego i podatkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36182 )
Array ( [docId] => 36182 )