Zmiana regulacji dotyczących cen transferowych

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 10-12-2014 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. dużo znaczących zmian nastąpi na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  W tym zakresie zwracają uwagę zwłaszcza nowe przepisy dotyczące cen transferowych.

W ramach zmian odnoszących się do cen transferowych („transfer pricing”) m.in. rozszerzono krąg podmiotów podlegających obowiązującym w tym zakresie rygorom. W wyniku nowelizacji art. 9a ustawy o CIT obowiązki dokumentacyjne będą ciążyć na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami z nimi powiązanymi, w tym m.in. mającymi siedzibę (zarząd) w tzw. rajach podatkowych. Przy czym doprecyzowano, że chodzi tutaj także o zawieranie umów spółki niebędącej osobą prawną (a więc np. jawnej, komandytowej czy partnerskiej), umów wspólnego przedsięwzięcia czy innych umów o podobnym charakterze.

Nowelizacja przepisów oznacza, że od 1 stycznia 2015 r. transakcje ze spółkami osobowymi, spełniające kryteria wskazane w ustawie, będą objęte obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych.

W świetle nowo dodanego art. 9a ust. 2a ustawy o CIT obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do spółek osobowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość kwoty 50.000 euro. Natomiast w przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia. Wyższy limit (w wysokości 20.000 euro) przewidziano dla umów, w których jedną ze stron jest podmiot z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. 

Podobne powinności będą ciążyć na polskich podatnikach mających zagraniczny zakład w rozumieniu art. 5 Konwencji Modelowej OECD (permanent establishment), w zakresie transakcji przypisanych do tego zakładu. Zatem tacy podatnicy, prowadzący działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Polski, od 1 stycznia 2015 r. również będą musieli sporządzać dokumentację cen transferowych z tytułu przeprowadzonych z nim transakcji.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista prawa gospodarczego i podatkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36181 )
Array ( [docId] => 36181 )

Array ( [docId] => 36181 )