Stopa dyskontowa

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 11-11-2013 r.

Stopa dyskontowa odzwierciedla oczekiwane wynagrodzenie dawców kapitału za udostępnienie na dany okres środków pieniężnych firmie. Stopa dyskontowa uwzględnia ryzyko inwestycji – tego czy dawcy kapitału otrzymają zwrot w planowanym terminie.

W zastosowaniu metod dyskontowych jednym z ważniejszych zadań jest przyjęcie odpowiedniej stopy dyskontowej.

Najczęściej spotka się WACC jako metodę wyznaczania kosztu kapitału – jest to inaczej średni ważony koszt kapitału. Stopa dyskontowa wyznaczona dzięki tej metodzie pozwoli uwzględnić w ocenie opłacalności inwestycji także strukturę finansowania.

WACC = w1 x kw + w2 x ko

gdzie:

WACC – średni ważony koszt kapitału,

w1 – udział kapitału własnego w strukturze finansowania projektu,

kw – koszt kapitału własnego,

w2 – udział kapitału obcego w strukturze finansowania projektu,

ko – koszt kapitału obcego.

Koszt kapitału własnego to oczekiwana przez właścicieli stopa zwrotu z zainwestowanego

w przedsiębiorstwo kapitału. Zauważmy, że w niektórych przypadkach jest ona wprost określona, np. w strategii firmy, czy wynika z systemu premiowania zarządu (np. zarząd firmy uzyskuje premię, jeżeli stopa zwrotu z kapitału własnego przekroczy 10%). Najczęściej jednak koszt kapitału własnego wyznacza się na podstawie stopy zwrotu z alternatywnych inwestycji, na przykład powiększając stopę zwrotu z bezpiecznych inwestycji o premię za ryzyko:

r = rf + PRc + PRp

r – koszt kapitału własnego,

rf – stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (np. bonów skarbowych, obligacji itp.),

PRc – premia za ryzyko przedsiębiorstwa – dodatkowe wynagrodzenie za ryzyko inwestowania w akcje odzwierciedlające ryzyko działalności firmy,

PRp – premia za ryzyko projektu – dodatkowe wynagrodzenie za inwestowanie w nowy projekt odzwierciedlające ryzyko projektu.

Koszt kapitału obcego wyznacza się zaś na podstawie efektywnej stopy zadłużenia (np. kredytu) uwzględniającej efekt tarczy podatkowej (dzięki zaliczeniu kosztów finansowania do kosztów uzyskania przychodu).

Właściwie wyznaczenie stopy dyskontowej jest bardzo istotne, ponieważ w przypadku metod dyskontowych ma ona ogromne znaczenie dla osiąganych wyników. Pamiętajmy również, że

w niektórych projektach, szczególnie o długim okresie realizacji, udział poszczególnych źródeł finansowania będzie się zmieniał (np. nastąpi spłata kredytu) – jeżeli są to istotne zmiany, wtedy należy zastosować zmienną stopę dyskontową.


Julita Zdończyk
, doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25443 )
Array ( [docId] => 25443 )