Wskaźniki płynności finansowej

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 02-12-2013 r.

Wskaźniki płynności oparte są na danych bilansowych i podawane zazwyczaj jako liczby dziesiętne (niemianowane). Warto, aby liczyć je szczególnie w przypadku, gdy jesteśmy w stanie sterować wielkością i strukturą aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych. Ważne jest też, aby obliczać je jak najczęściej w firmie, większa bowiem będzie wartość poznawcza obliczonych wskaźników.

W skrajnych przypadkach zaleca się nawet, aby wskaźnikowe określanie płynności odbywało się codziennie, a w przedsiębiorstwach o sezonowym charakterze działalności – przynajmniej kilka razy w danym sezonie.

Płynność finansową, lepiej nawet niż za pomocą wskaźników, można obserwować przez zmiany struktury budżetu gotówkowego (bieżące zestawienia planowanych wpływów i wydatków).

Wskaźnik bieżącej płynności

Wskaźnik bieżącej płynności Wbpł (wskaźnik ogólnej płynności, stopa płynności) przybiera następującą postać:

Wbpł = Aktywa obrotowe 100
Zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik ten pozwoli stwierdzić, w jakiej skali zobowiązania krótkoterminowe jesteśmy w stanie pokryć łatwo zamienialnymi na środki pieniężne składnikami aktywów obrotowych.

Pamiętajmy, że wyraźna tendencja do spadku tego wskaźnika powinna być sygnałem ostrzegawczym, jednak nagłe zmiany jego poziomu w przypadku stabilnej sytuacji w przeszłości mogą być chwilowe. Gdy zaś wskaźnik płynności wyraźnie wzrasta, oznacza to, że:

przedsiębiorstwo musi rozliczać się z dostawcami w gotówce, czyli posiada niski stan zobowiązań z tytułu dostaw, natomiast posiada wysoki stan środków pieniężnych, lub

firma ma „nadpłynność”, czyli za dużo składników aktywów obrotowych, które należy zagospodarować przez redukcję zapasów lub lokaty gotówki.

W firmie trzeba często (np. co miesiąc) analizować wartość tego wskaźnika i po pewnym czasie ustalić jego wzorcowy poziom. Zauważymy wówczas, że w konkretnych przypadkach jednostka może utrzymywać zdolność regulowania zobowiązań bieżących, czyli ma płynność finansową przy wskaźniku Wbpł odbiegającym znacznie od poziomu 2, który jest często w literaturze uznawany za bezpieczny.

Firmy produkcyjne, szczególnie o złożonej technologii i konstrukcji produktu, posiadające rozbudowany i zróżnicowany system zaopatrzeniowy i rynek odbiorców, mogą mieć zadowalający poziom wskaźnika wyższy (czasem ponad 2) od firmy handlowej czy usługowej. W tych ostatnich – poziom wskaźnika Wbpł może oscylować między 1,3 a 1,5.

dr Jacek Kowalczyk, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33214 )
Array ( [docId] => 33214 )