Wskaźnikowa analiza strumieni gotówki

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 02-12-2013 r.

Gdy występuje tzw. dodatni strumień przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej, czyli dodatni CF_op, oznacza to powstanie nadwyżek strumieni wpływów nad wydatkami z tej działalności (czyli bieżącej, powtarzalnej, profilowej działalności przedsiębiorstwa). Można wówczas zbudować wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej.

Charakteryzują one sprawność gotówkową firmy, ale także możliwość obsługi obciążeń pieniężnych: zadłużenia, wydatków inwestycyjnych czy wypłaty dywidend.

W związku z faktem, że przychody ze sprzedaży produktu tylko w części zamieniają się we wpływy gotówki z tej sprzedaży oraz strumień tych wpływów pomniejszony jest o strumień wydatków na działalność operacyjną, wysokość tego wskaźnika na poziomie 15–20% zwykle uznamy za poprawną.

 

Wskaźniki wydajności gotówkowej

Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży wyraża się następującym wzorem:

Wskaźnik wydajności
gotówkowej sprzedaży
= Cash Flow operacyjne
Sprzedaż

Oczywiście nie oznacza to wysokości wzorcowej, gdyż wzorzec – w sensie obiektywnym – nie istnieje. Poprawność tę można m.in. uzasadniać badaniami empirycznymi, w których w ok. 70–85% przypadków (w różnych okresach badawczych) firm o korzystnej kondycji finansowej (w obszarze płynności i sprawności finansowej) wykazuje właśnie taki poziom omawianego wskaźnika.

Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku można potraktować jako konfrontację gotówkowego wizerunku firmy z wizerunkiem księgowym:

Wskaźnik wydajności
gotówkowej sprzedaży
= Cash Flow operacyjne
Zysk operacyjny

Jeśli przyjmiemy, że przeciętnie ok. 40–50% przychodów ze sprzedaży zmienia się w badanym okresie w strumień wpływów, zaś koszty (pieniężne, czyli bez amortyzacji) w podobnej skali zamieniają się w wydatki gotówkowe, to można przyjąć, iż zadowalającą wielkością tego wskaźnika jest 40–60%.

Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku pokazuje, w jakiej skali każdy jeden złoty zaangażowany w majątek generuje nadwyżkę wpływów nad wydatkami gotówkowymi z działalności operacyjnej. Poziom 30–35% będzie już satysfakcjonujący.


dr Jacek Kowalczyk
, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33213 )
Array ( [docId] => 33213 )