Zasada dzielenia kosztów pośrednich a wynik finansowy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 28-11-2013 r.

Często nie docenia się możliwości kształtowania wyniku finansowego. Tymczasem to właściciele decydują, jaki wyniki finansowy wykaże firma. Nie chodzi tu wcale o stosowanie tzw. „kreatywnej księgowości”, która chce oszukać odbiorców sprawozdań.

Firmę obowiązują nadrzędne zasady rachunkowości, które mają na celu rzetelnie i jasno prezentować sytuację majątkową i finansową oraz zapewnić porównywalność rezultatów działalności różnych przedsiębiorstw. W ramach nadrzędnych zasad (uor) dopuszcza jednak przyjęcie pewnych indywidualnych rozwiązań, które mogą wpływać na poziom wyniku finansowego.

 

Uor pozostawia więc pewną możliwość kreowania wyniku ustalając zasady, według których dzielić koszty pośrednie na te, które stanowią „uzasadnioną część” związaną z wytworzeniem środka trwałego, i te, które uznamy za koszty okresu.

Do kosztu wytworzenia zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część kosztów stałych, która odpowiada poziomowi kosztów pośrednich przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych jest to przeciętna, zgodna z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowanych remontów.

Do kosztów wytworzenia nie zalicza się zatem kosztów:
  • niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych oraz
  • ogólnego zarządu nie związanych z wytworzeniem i uruchomieniem środka trwałego.
Koszty te nie będą zatem rozliczane w całym okresie użytkowania środka trwałego, ale obciążą koszty okresu, w którym zostały poniesione. Koszt wytworzenia można także powiększyć o koszty finansowe związane z zaciągniętymi zobowiązaniami finansującymi proces wytworzenia, w tym różnice kursowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33211 )
Array ( [docId] => 33211 )