Wykorzystanie piramidy Du Ponta

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 16-12-2013 r.

Piramidę Du Ponta z powodzeniem wykorzystamy jako narzędzie symulacji. Jeśli zmienimy niektóre wielkości zjawisk elementarnych leżących w podstawie piramidy, będziemy mogli śledzić wpływ tej zmiany na zjawisko naczelne (szczyt piramidy) w ścisłym powiązaniu ze wszystkimi występującymi w piramidzie relacjami pośrednimi.

Da to możliwość szybkiej prezentacji głównych relacji wskaźnikowych określających kondycję firmy w różnych scenariuszach planu.

Można też przyjąć odwrotny kierunek symulacji - dobrać takie wartości wskaźników u podstawy piramidy (czyli ukształtować w określony sposób zjawiska elementarne), aby uzyskać pożądaną, planowaną lub zamierzoną wartość wskaźnika na szczycie piramidy.

W praktyce częściej spotka się pierwszą odmianę symulacyjnego wykorzystania piramidy. Zwykle w procesie syntetycznej oceny jakości różnych wariantów planistycznych piramida staje się narzędziem szybkiej diagnozy.

Przykład: Załóżmy, że rozważamy dwie wersje planu - wersję bazową oraz inwestycyjną. Wybieramy korzystniejszą.

I: Wersja bazowa

 • Planowana sprzedaż = 10.000 zł;

 • Planowane koszty operacyjne = 8.000 zł;

 • Koszty finansowe = 1.200 zł;

 • Wskaźnik OA (rotacja aktywów) = 1,73;

 • Szacowany w planie wskaźnik zadłużenia aktywów = 46%;

 • Stopa podatku dochodowego = 19%.

Aby zbudować piramidę Du Ponta, należy obliczyć najpierw wskaźnik rentowności netto (Rn) oraz mnożnik kapitału własnego (Mn).

Jeśli zadłużenie stanowi 46% sumy bilansowej, to kapitały własne stanowią 54%.

Teraz można ocenić syntetycznie plan w wersji bazowej, budując piramidę Du Ponta.

Schemat 1. Piramida Du Ponta

II: Wersja inwestycyjna

Oszacowano, że inwestycja może powiększyć aktywa o 10%, z czego 6% będzie powiększało aktywa trwałe, zaś 4% aktywa obrotowe. Inwestycja w aktywa trwałe zostanie sfinansowana z kredytu, od którego odsetki wyniosą 30 tys. zł. Przyrost aktywów obrotowych zostanie w bilansie zrównoważony pozostającym w firmie zyskiem netto. Inwestycja ta ma w planowanym okresie roku przynieść wzrost sprzedaży, ale i wzrost kosztów operacyjnych o 8%.

Jeśli zastosujemy analogiczną technikę jak w wersji bazowej, będziemy mogli szybko dokonać porównania obu wariantów. I tak, najpierw liczymy wartość Rninw oraz Mninw.

Nowy poziom mnożnika będzie wynikiem powiększenia w stosunku do wariantu bazowego aktywów (licznika wzoru) o 10 punktów, zaś kapitału własnego (mianownika wzoru) o 4 punkty:

Ponieważ w różnym stopniu zmienią się aktywa oraz sprzedaż -w efekcie w stosunku do wariantu bazowego zmieni się poziom wskaźnika OA (rotacja aktywów).

Przedstawiając wariant inwestycyjny w formie piramidy, możesz ocenić obie wersje planu.
Schemat 2. Schemat piramidy

Z punktu widzenia rentowności kapitału własnego wariant inwestycyjny planu jest korzystniejszy o niecałe 2 pkt proc.


dr Jacek Kowalczyk, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33225 )
Array ( [docId] => 33225 )

Array ( [docId] => 33225 )