Zasady wystawiania faktur - obowiązki podatnika

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 19-12-2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. został uchylony art. 106 ustawy o VAT dotyczący faktur. W jego miejsce zostały dodane przepisy art. od 106a do 106q. Znaczna część przepisów dotycząca zasad wystawiania faktur była dotychczas uregulowana w rozporządzeniu. W nowym stanie prawnym została przeniesiona do ustawy.

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 (dotyczący dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności), jeżeli są one dokonywane przez podatnika na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
  2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku gdy zapłata dotyczy WDT lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 (z chwilą upływu terminu płatności).

Nowe zasady

Według nowych zasad nie ma obowiązku wystawiania faktury dla sprzedaży zwolnionej z podatku. Dotyczy to sprzedaży zwolnionej z podatku:

  • przedmiotowo na mocy art. 43 ustawy o VAT;
  • na mocy przepisów wykonawczych;
  • występującej u podatników, których cała sprzedaż zwolniona jest z podatku na mocy art. 113 ustawy o VAT.

Wyłączenie

Podatnik będący nabywcą towarów lub usług, których dostawa bądź odpowiednie świadczenie są zwolnione z podatku, może żądać wystawienia faktury. Jeśli takie żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury.

Stare rozporządzenie

Z dniem 1 stycznia 2014 r. przestanie obowiązywać rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360 ze zm.). Znaczna część jego przepisów znalazła się w przepisach ustawy o VAT.

Nowe rozporządzenie

Jednocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Akt ten określa:

  1. przypadki, w których faktury mogą zawierać wyższy zakres danych niż w art. 106e ustawy o VAT;
  2. sposób inny niż opisany w art. 31a ustawy o VAT przeliczania wykazanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania;
  3. późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.

Elementy istotne, które powinny się znaleźć na fakturze, oraz treść faktury są określone w art. 106e–106f ustawy o VAT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33227 )
Array ( [docId] => 33227 )

Array ( [docId] => 33227 )