Błędy w projektach unijnych - nadużycia, nieprawidłowości, uchybienia

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 07-03-2014 r.

Wystąpienie nadużyć, nieprawidłowości oraz uchybień w realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nie jest pojęciem tożsamym. Każde z tych pojęć ma inną definicję. Różnice polegają głównie na innych konsekwencjach błędów popełnionych przez beneficjentów.

Zacznijmy od rozróżnienia pojęć nadużycia, nieprawidłowości i uchybienia stwierdzanych w wyniku prowadzonych kontroli projektów. Nadużyciem finansowym jest umyślne działanie lub zaniechanie, które jest czynem karanym jako przestępstwo w procesie karnym. Polega ono na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich;
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku;
 • niewłaściwym wykorzystaniu środków do innych celów niż zostały one pierwotnie przyznane.

Nieuzasadnione wydatki są zabronione

Natomiast nieprawidłowość, na podstawie artykułu 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, określona jest jako jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Za tą definicją idzie kolejna, czyli pojęcia szkody w budżecie UE. I tutaj należy wyróżnić dwa rodzaje szkody:

 1. Szkoda rzeczywista - środki Wspólnoty zostały nieprawidłowo przekazane beneficjentowi;
 2. Szkoda potencjalna - środki Wspólnoty, które mogłyby zostać nieprawidłowo wypłacone beneficjentowi, gdyby nieprawidłowość nie została wykryta.

Każde odstępstwo jest złe

Z kolei pojęcie uchybienia nie jest dokładnie zdefiniowane w dokumentach unijnych i instytucje zarządzające oraz kontrolujące realizację projektu określają ją na podstawie odniesienia do dobrze zdefiniowanej nieprawidłowości. A zatem uchybienie to odstępstwo od przepisów prawa i regulacji dotyczących realizacji programów unijnych, którego nie można uznać za nieprawidłowość. Za taką definicją idzie odpowiednie rozumienie sankcji za stwierdzenie uchybienia. Są one zdecydowanie mniej restrykcyjne niż w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czy nadużycia. 

Wykryte błędy wymagają wyjaśnienia

W momencie stwierdzenia uchybień, nadużycia lub nieprawidłowości instytucje kontrolujące mają obowiązek poinformować o nich odpowiednie instytucje krajowe i unijne. Muszą także wszcząć odpowiednią procedurę mającą za zadanie wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i w rezultacie odzyskanie wydanych środków. Odpowiednie procedury są zależne od charakteru wykrytej nieprawidłowości. Instytucje kontrolne muszą także wskazać beneficjentowi, który akt prawny został naruszony (powinien zostać wskazany konkretny paragraf/artykuł prawa krajowego i wspólnotowego).

W przypadku wykrycia naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE sankcje po stwierdzeniu wartości szkody będą się opierać na tzw. Taryfikatorze korekt finansowych. Katalog kar w dużej mierze zależy od wartości szkody. Najsurowszymi karami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu środków i realizacji projektów są: rozwiązanie umowy o dofinansowanie, zwrot przyznanych środków czy też odpowiedzialność karna za nadużycia finansowe.

Najwięcej nieprawidłowości lub uchybień występuje podczas realizacji działań projektowych, rozliczania oraz wypełniania przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Marek Peda, koordynator projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34105 )
Array ( [docId] => 34105 )

Array ( [docId] => 34105 )