Dotacje unijne na budowę sieci internetowej nowej generacji (NGA)

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 20-08-2014 r.

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przedsiębiorcy telekomunikacyjni mieli możliwość otrzymania do 70% dofinansowania unijnego na budowę tradycyjnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s. Natomiast NGA – sieć internetowa nowej generacji – to szansa na skok cywilizacyjny dla dostawców Internetu oraz dla mieszkańców Polski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Łączna kwota, jaka ma być przeznaczona dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2014-2020, to ok. 8 mld złotych. Razem z wkładem krajowym daje to ponad 10 miliardów zł dofinansowania na cyfryzację kraju. W ramach tego programu jest planowana m.in. realizacja osi priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Alokacja środków w tym przypadku wynosi ok. 1.020.276.000 euro.

 

Pomoc zostanie skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych i będzie polegała na wsparciu projektów dotyczących budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Dofinansowanie ma zapewnić szerokopasmowy dostęp do szybkiego Internetu, tj. o parametrach 30 Mb/s i więcej.

Sieć nowej generacji (NGA)

W tym miejscu należy wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem sieć NGA. Jest to rodzaj technologii umożliwiającej dostarczenie przepływności bitowej na poziomie nie mniejszym niż 30 Mb/s. Próg ten wynika z prognoz, że jedną z usług mających szansę na upowszechnienie w oparciu o sieć NGA będzie usługa transmisji wideo z wykorzystaniem sieci IP. Usługa ta będzie się charakteryzować dużą konsumpcją ogólnej przepływności bitowej dostarczanej abonentowi. Polscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zainteresowani rozwojem swojej firmy poprzez świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu na wyższym niż dotychczas poziomie, powinni się zainteresować programem Polska Cyfrowa.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Dotychczas istniała możliwość pozyskania dofinansowania unijnego na sieć szerokopasmową o przepustowości min. 2 Mb/s w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili". Jednak już pierwsze przymiarki do inwestycji dotyczących NGA mogliśmy zaobserwować w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Polscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą zasięgnąć wiedzy z doświadczeń firm, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach działania II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Damian Sobolewski, Prior Consulting

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35533 )
Array ( [docId] => 35533 )