Projekt unijny może zawierać ryzyka

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 19-08-2014 r.

Aby rozpocząć proces aplikowania o środki unijne, należy przygotować się do procesu związanego z opracowaniem dokumentacji konkursowej w danym naborze wniosków. Każdy dokument jest oceniany pod kątem formalnym, a więc ma wpływ na ostateczny wynik oceny projektu. Całość tego procesu jest niezwykle ważna i nie można pozwolić sobie na żadne uchybienia.

Oczywiście niezwykle ważne jest opracowanie harmonogramu prac, celu głównego projektu, zasobów osobowych firmy, wpływu na środowisko itp. Jednak moim zdaniem bardzo istotne jest przedstawienie analizy ryzyk projektu, a także analizy finansowej oraz koncepcji technicznej.

 

Prawidłowe zarządzanie projektem wymaga identyfikacji ryzyka, w tym określenia jego wpływu na projekt. Konieczne jest również przygotowanie działań mających na celu eliminowanie czynników mogących wywołać pojawienie się ryzyka lub działań korygujących, które mają neutralizować ich skutki. Umiejętność identyfikacji ryzyka przez wnioskodawcę ma kluczowe znaczenie dla przygotowania planów działań eliminujących czynniki ryzyka lub neutralizujących jego wystąpienie.

Analiza i koncepcja

Drugim niezwykle ważnym elementem projektu jest analiza finansowa, z którą nie każdy przedsiębiorca sam może sobie poradzić. Według dokumentacji konkursowej w ramach działania 8.4 analiza finansowa (sporządzona na okres realizacji projektu i okres trwałości) powinna zawierać:

 • założenia analizy finansowej,
 • zestawienie przepływów pieniężnych, rachunek zysków i strat, bilans,
 • szczegółowy plan finansowy,
 • obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kapitał i źródła jego zaspokajania,
 • ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu (NPV, IRR) w scenariuszu z dotacją oraz bez niej,
 • stopę zwrotu zainwestowanego kapitału,
 • prognozowane nakłady inwestycyjne,
 • analizę finansowej trwałości.

Natomiast koncepcja techniczna projektu – jako serce każdej inwestycji – przedstawia wiele procesów zachodzących w trakcie realizacji projektu. Instytucje wdrażające projekty europejskie zwracają uwagę na zakres, jaki powinien obejmować opis koncepcji. Jest to:

 • wstęp do koncepcji wdrożenia technologii na obszarze realizacji projektu,
 • parametry techniczne i analiza technologii, opis minimalnych parametrów podstawowych elementów sieci (np. router, serwer, terminal abonencki),
 • budowa i zasięg sieci, założenia techniczne i koncepcyjne,
 • informacja o punkcie styku, operatorze dostępu hurtowego i parametrach połączenia,
 • informacje o założonej na etapie planowania przepływności bitowej pomiędzy węzłami sieci (w Mb/s lub Gb/s),
 • zidentyfikowane problemy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu,
 • kosztorys budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu,
 • zestawienie kosztów eksploatacyjnych sieci,
 • informacja na temat usług planowanych do uruchomienia w sieci i przyjętym poziomie opłat,
 • koncepcja zarządzania infrastrukturą,
 • harmonogram prac,
 • analiza oddziaływania na środowisko,
 • uwarunkowania prawne związane z procedurą budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu (uwarunkowania prawa budowlanego, uwarunkowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, uwarunkowania ochrony środowiska),
 • słownik terminów.

Trzeba jeszcze przygotować opis. Powinien on zawierać wszystkie dane charakteryzujące projektowaną infrastrukturę tak, aby możliwa była ocena zgodności koncepcji ze standardami obowiązującymi dla branży,  uwzględnienia w przygotowanych rozwiązaniach specyfiki inwestycji na danym obszarze właściwego doboru elementów infrastruktury również pod względem kompatybilności i połączalności sieci, bezpieczeństwa i stabilności pracy sieci oraz ich rozmieszczenia, tak aby spodziewany efekt był optymalny (założone parametry urządzeń, przepustowość projektowanej sieci jej układ itp.), a zadeklarowane parametry przepustowości sieci dotrzymane).

Elementy infrastruktury sieci powinny być opisane w sposób zwięzły, tak aby można było jednoznacznie stwierdzić, jaka jest ich funkcja i z jakich urządzeń składowych będą zrealizowane.

Damian Sobolewski, Prior Consulting

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35536 )
Array ( [docId] => 35536 )