Wydatki na wynagrodzenia nie muszą być kosztami uzyskania przychodu

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 30-07-2014 r.

Jeżeli firma ma formę spółki z o.o. i przy realizacji unijnego projektu szkoleniowego planuje zatrudnić pracowników na umowę o pracę, to ma dwie możliwości co do sposobów  zaksięgować koszty związanych z tymi wynagrodzeniami.

Beneficjent może podjąć decyzję o niezaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ma też prawo zaliczyć koszty wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami art. 15 ust. 4g i art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przy czym wówczas beneficjent w dacie otrzymania refundacji kosztów musi złożyć korektę deklaracji (jeśli była) i wpłacić zaległy podatek lub skorygować wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Wpłata powinna nastąpić z należnymi odsetkami.

 

Jednym z istotniejszych wymogów jest konieczność księgowego wyodrębnienia tych zdarzeń gospodarczych, które mają związek z projektem, a więc z otrzymaniem dotacji i wydatkowaniem środków z niej pochodzących. Wymóg ten można spełnić w dwojaki sposób:

  • wprowadzając do istniejącego systemu dodatkowe konta syntetyczne oraz analityczne, co pozwoli na wyodrębnienie wszelkich operacji, mających związek z projektem,
  • wprowadzając odpowiedni kod księgowy, przypisany do wszelkich transakcji i kont księgowych, mających związek z danym projektem.

Beneficjent ma dwie możliwości do wyboru

W przypadku gdy beneficjent zadecyduje o wprowadzeniu dodatkowych kont w systemie, ewidencja księgowa kosztów wynagrodzeń i tzw. pochodnych od wynagrodzeń może przebiegać w następujący sposób:

  • Jeśli zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu dodatkowego konta syntetycznego dotyczącego projektu np. 410 Koszty projekty X, konieczne jest też rozbudowanie ewidencji analitycznej w ramach tego konta, która pozwoli na zidentyfikowanie poszczególnych rodzajów kosztów.

410-1 Zużycie materiałów
410-2 Usługi obce
410-3 Podatki i opłaty
410-4 Wynagrodzenia
410-5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
itd.

  • Jeśli zostanie natomiast podjęta decyzja o wprowadzeniu dodatkowych kont analitycznych służących rozliczeniu projektu, to należy pamiętać, aby do każdego rodzaju kosztu była możliwość „podpięcia” takiego konta, np.:

404 – Wynagrodzenia
404-01 – Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
404-01-01 – Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w projekcie X

Jeśli jest niemożliwe wprowadzenia drugiego (tak jak powyżej) poziomu analityki, to należy na pierwszym poziomie analityki włączyć konta służące identyfikacji nakładów, np. 404-08 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w projekcie X. W analogiczny sposób trzeba dokonać rozbudowania ewidencji analitycznej w przypadku innych grup kosztów związanych z projektem.

(Nie)wszystkie koszty uzyskania przychodu

Ujmując w księgach rachunkowych koszty związane z wynagrodzeniami z tzw. składkami opłacanymi na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obciążającymi pracodawcę, należy kierować się ogólnymi zasadami rachunkowości. A zatem trzeba ujmować je jako koszty z okresu, gdy była świadczona praca, a nie sugerować się terminem wypłaty wynagrodzenia. Tym bardziej że wskazane koszty nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na zapis art. 16 ust. 1 pkt 58 updop .

Zgodnie np. z interpretacją indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 grudnia 2012 r., sygn. IPTPB3/423-301/12-5/IR), jeśli jednostka otrzymuje zwrot wydatków, to oznacza, że nie miała prawa już w dacie ich pierwotnego ponoszenia zaliczać ich do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli otrzymanie refundacji jest wysoce prawdopodobne – wygodniejszym rozwiązaniem jest niezaliczanie tych kosztów w ogóle do kosztów uzyskania przychodów.

Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35383 )
Array ( [docId] => 35383 )