Skutki nieprawidłowego prowadzenia projektu finansowanego ze środków unijnych

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 14-01-2014 r.

Nieprawidłowe prowadzenie projektu finansowanego ze środków unijnych, a dokładnie nieprzestrzeganie zasady trwałości projektu, prowadzi do wielu konsekwencji finansowych. Beneficjent środków unijnych może spodziewać się nawet zwrotu dotacji.

Właściwe zrozumienie istoty zasady znaczącej modyfikacji jest bardzo ważne dla przedsiębiorców korzystających z dotacji. Niedotrzymanie tej z pozoru prostej reguły może być dotkliwe i kosztowne. W przypadku stwierdzenia niezachowania zasady trwałości i zaistnienia znaczącej modyfikacji przyznane środki mogą być uznane za kwotę nienależnie wypłaconą i podlegają one procedurze korekty finansowej. Ta z kolei może prowadzić do konieczności zwrotu otrzymanych środków wraz z odpowiednio naliczonymi odsetkami.

 

Za nieprawidłowość uznaje się jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego (art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006). W tym kontekście szkoda w budżecie Unii Europejskiej jest rozumiana na dwa sposoby.

Wyróżnia się bowiem szkodę rzeczywistą, czyli środki z funduszy unijnych, które zostały nieprawidłowo wypłacone beneficjentowi. Istnieje również szkoda potencjalna – są to środki Wspólnoty, które mogłyby zostać nieprawidłowo wypłacone beneficjentowi, gdyby nieprawidłowość nie została wykryta.

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wystąpienia błędów następuje wszczęcie postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym. Ma ono na celu stwierdzenie zamierzonego działania, w szczególności nadużycia finansowego. Jest nim jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków.

Instytucje kontrolujące mają obowiązek ewidencjonować uchybienia i informować o nich odpowiednie instytucje krajowe i unijne.

Ponadto zobowiązane są wszcząć odpowiednią procedurę mającą za zadanie wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i w rezultacie odzyskanie wydanych środków. Procedury te zależne są od charakteru wykrytej nieprawidłowości. Stąd konieczność zwrotu środków wraz z odsetkami za te elementy projektu, które podlegały niedozwolonej znaczącej modyfikacji.

Marek Dominik Peda, koordynator projektów w Polskiej Fundacji im. R.Schumana

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34122 )
Array ( [docId] => 34122 )