Załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną dzięki POPC

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 10-02-2016 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back office w administracji rządowej ma na celu rozwój lub usprawnianie usług wewnątrz administracyjnych, niezbędnych dla świadczenia usług publicznych. Wsparcie jest ukierunkowane na poprawę pracy urzędów poprzez cyfryzację procesów i procedur, jak również na udostępnienie informacji sektora publicznego, takich jak dane pochodzące ze źródeł administracyjnych, zasoby kultury oraz zasoby nauki.

Planowana cyfryzacja procesów back office ma się odbywać na podstawie Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu i poprzez ujednolicanie kluczowych systemów i interfejsów zgodnie z referencyjnym modelem cyfryzacji urzędów, zawartym w tymże katalogu. 

W tym dokumencie wskazuje się w szczególności następujące obszary wsparcia:

 • systemy użytkowe, np. EZD, ERP, business intelligence,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz przetwarzanie danych osobowych,
 •  zarządzanie zasobami (w tym ich współdzielenie) oraz integracja i interoperacyjność systemów,
 •  podnoszenie kompetencji pracowników (w tym pracowników komórek IT) poprzez wymianę doświadczeń, działania edukacyjne i szkoleniowe.

W ramach realizowanych projektów przewiduje się opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych oraz wymianę najlepszych praktyk pomiędzy urzędami. Wprowadzone rozwiązania przyspieszą załatwianie spraw w urzędach, co przełoży się na podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.

Typy projektów dofinansowanych

Następujące działania projektowe mogą otrzymać wsparcie:

 • przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
 • wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT),
 • działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT wspieranych w ramach typów 1 i 2.

W działaniu 2.2  POPC wsparcie zostanie udzielone w trybie konkursowym. Instytucją odpowiedzialną za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie i rozpatrywanie protestów jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Beneficjenci dostępnych środków

O dofinansowanie projektów starać mogą się następujące instytucje:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Ostatecznymi odbiorcami działań projektowych są zarówno urzędy, jak ich pracownicy oraz zwykli obywatele. Generalnie podzielić więc można grupę docelową projektów na 2 podgrupy odbiorców bezpośrednich oraz pośrednich. I tak:

 • bezpośrednio: urzędy administracji rządowej, pracownicy urzędów (zarówno pracownicy działów IT, jak i innych komórek organizacyjnych),
 • pośrednio: obywatele i przedsiębiorcy.
Marek Dominik Peda, koordynator projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38570 )
Array ( [docId] => 38570 )

Array ( [docId] => 38570 )