Dane osobowe ujawnione bezprawnie

Data: 27-10-2013 r.

Powierzenie danych osobowych odbywa się zawsze w zaufaniu klienta do firmy, że nie ujawni ona danych innym podmiotom. Naruszenie tego zaufania przez, np. sprzedaż danych osobowych, oznacza nie tylko utratę reputacji, ale przede wszystkim dotkliwe konsekwencje prawne.


Inspektorzy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych mają prawo kontroli i wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, żądania pisemnych wyjaśnień, wglądu do dokumentów, oględzin systemów informatycznych i nośników danych. Kontrola taka może zostać przeprowadzona zarówno z urzędu, jak i na wniosek poszkodowanego klienta. W wyniku kontroli GIODO może wydać decyzję nakazującą m.in. usunięcie uchybień, nieudostępnianie danych osobowych lub ich usunięcie czy zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe.

Odpowiedzialność karna

 

Jeżeli osoba administrująca zbiorem danych lub zobowiązana do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku nieumyślności grozi jej grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Chodzi tu o odpowiedzialność administratorów danych, a więc osób decydujących o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W zależności od konkretnej sytuacji może to być zarówno administrator systemu informatycznego odpowiedzialny w świetle wewnętrznych regulacji firmowych za przetwarzanie danych osobowych, jak i konkretny informatyk.

Odszkodowanie


Ustawa o ochronie danych osobowych nie przyznaje osobie, której dane zostały bezprawnie ujawnione, prawa żądania odszkodowania. Prawo takie przysługuje jednak klientowi na podstawie ogólnych zasad prawa cywilnego. Oznacza to konieczność wniesienia pozwu do sądu i wykazania przez poszkodowanego szkody spowodowanej bezprawnym ujawnieniem danych osobowych oraz winy sprawcy tego naruszenia.

W niektórych przypadkach bezprawne ujawnienie danych osobowych może także doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych, np. gdy ujawnienie tych danych zagroziło zdrowiu, wolności czy tajemnicy korespondencji klienta. Odszkodowanie jest wówczas łatwiejsze do uzyskania, gdyż klient wykazuje jedynie naruszenie danego dobra osobistego, a oskarżona firma musi udowodnić, że naruszenie nie było bezprawne.

Marcin SarnaZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34305 )
Array ( [docId] => 34305 )