Podsumowanie warunkowe z zestawień cząstkowych w Excelu

Autor: Piotr Dynia
Data: 26-05-2015 r.

Obliczenia warunkowe nie powinny sprawiać większych problemów, jeśli wszystkie dane są zgromadzone w zestawieniu zachowującym układ listy. Excel daje bowiem wiele funkcji warunkowych, a także narzędzia dedykowane do tego typu operacji. Niestety, można napotkać arkusz, który zawiera wiele niedużych tabel cząstkowych umieszczonych obok siebie. Przy takim układzie danych przeprowadzenie warunkowego podsumowania wymaga dodatkowych zabiegów.

Przykładowy arkusz przedstawia rysunek 1. Przyjmijmy, że zadaniem jest wyznaczenie sumy wszystkich liczb odnoszących się do piątku.

Rysunek 1. Przykładowy arkusz z zestawieniami cząstkowymi

W tym celu:

  1. W dowolnej pustej komórce arkusza (np. H3) wprowadźmy nazwę dnia tygodnia stanowiące kryterium obliczeń warunkowych.

  2. W komórce poniżej wpiszmy następującą formułę:

  3. =SUMA(SUMA.JEŻELI(ADR.POŚR({"A3:A8";"A12:A17";"D3:D8";"D12:D17"});H3;ADR.POŚR({"B3:B8";"B12:B17";"E3:E8";"E12:E17"})))

  4. Zatwierdźmy ją kombinacją klawiszy [Ctrl]+[Shift]+[Enter], ponieważ jest to formuła tablicowa. Poprawnie wprowadzona, zostanie ujęta w nawiasy klamrowe widoczne na pasku formuły.

Uzyskamy oczekiwany efekt, jak jest to przedstawione na rysunku 2.

Rysunek 2. Suma warunkowa z zestawień cząstkowych

Wyjaśnienie działania formuły:

Pierwszy argumentem funkcji SUMA.JEŻELI jest zakres komórek zawierających kryteria podsumowania. W naszym przykładzie potrzebny jest zestaw takich zakresów, ponieważ formuła operuje na większej liczbie zestawień cząstkowych.

Do połączenia zakresów zastosowaliśmy funkcję ADR.POŚR. Wymaga argumentów tekstowych, a zatem każde odwołanie do zakresu komórek zostało ujęte w cudzysłów. Zestaw wszystkich odwołań ujęto w tablicę zawartą między nawiasami klamrowymi.

Dzięki takiemu zapisowi funkcja SUMA.JEŻELI sprawdzi każdą komórkę wszystkich zestawień cząstkowych pod kątem występowania kryterium. Jest określone w komórce H3, dlatego jej adres został podany w drugim argumencie funkcji SUMA.JEŻELI. W trzecim argumencie tej funkcji za pomocą drugiej funkcji ADR.POŚR podajemy tablicę zakresów komórek, w których znajdują się liczby do zsumowania.

W obrębie każdego zestawienia cząstkowego dokonywane jest osobne podsumowanie i powstaje tablica wyników. Jest przekazywana funkcji SUMA, która dodaje otrzymane wcześniej sumy cząstkowe i zwraca ostateczny wynik działania formuły.

Piotr Dynia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37214 )
Array ( [docId] => 37214 )

Array ( [docId] => 37214 )