Umowa o pracę zobowiązuje do zachowania tajemnicy danych

Data: 24-11-2013 r.

Z przepisów jednoznacznie wynika, że pracownik jest zobowiązany do nieujawniania poufnych informacji swojego pracodawcy. Obowiązek ten powstaje bez stosowania dodatkowych klauzul czy aneksów do umowy o pracę.

Czasem pracodawcy wymagają jednak podpisania dodatkowych dokumentów zawierających oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy ważnych danych. Przyczyny takiego zachowania bywają różne. Może to być zwykła nadgorliwość działu płac czy wynik nieznajomości przepisów. Jest to dopuszczalna praktyka, na szczęście z punktu widzenia pracownika nie powoduje pogorszenia jego pozycji.

Klauzule o poufności nie zmieniają ustawowych obowiązków zachowania tajemnicy, dlatego dla pracownika ich podpisanie nie stanowi ryzyka. Takie oświadczenia mają znaczenie raczej w relacjach pracodawca-klient. Są bowiem sytuacje, w których uzasadnione jest podpisanie dodatkowej deklaracji o zachowaniu tajemnicy. Najczęściej jest to związane z podpisaniem umowy z kontrahentem, w której pracodawca zobowiązuje się do nieujawniania poufnych danych.

Problem ten dotyczy wielu projektów IT, w których wykonawca ma dostęp do danych zleceniodawcy. Umowa może przewidywać również dochowanie tajemnicy przez pracowników czy współpracowników. Stąd konieczność uzyskania specjalnego pisemnego zobowiązania do zachowania tajemnicy, aby móc wykazać się przed kontrahentem z wykonania zobowiązań.

Podobnie sprawa wygląda z definicją tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustawa wymaga od pracodawcy podjęcia czynności zmierzających do jej zachowania. W tym przypadku oświadczenia pracowników również są sposobem na udokumentowanie takich czynności. Dla pracodawcy ważna jest również funkcja precyzująca. Jeśli stosowna klauzula wskazuje, które informacje w firmie stanowią tajemnicę, ułatwi mu to wykazanie winy pracownika, gdyby doszło do jej naruszenia.

W kontekście dochowania tajemnicy należy odróżnić poufne dane pracodawcy od doświadczenia zawodowego pracownika, które nabywa on podczas wykonywania swoich obowiązków. Zdobyte kwalifikacje nie mogą być obwarowane obowiązkiem zachowania poufności. W tym przypadku w grę wchodzi zakaz konkurencji. Obie kwestie – zachowania poufności i zakazu konkurencji – często są ze sobą mocno powiązane i regulowane jedną umową. Warto jednak wiedzieć, że nie są równoznaczne. Przykładowo, osoba objęta 3-letnim zakazem konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy jeszcze przez rok po upływie tego okresu jest zobowiązana do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa (wynika to z obowiązujących przepisów).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34337 )
Array ( [docId] => 34337 )

Array ( [docId] => 34337 )