Przeniesienie danych do chmury a bezpieczeństwo danych

Autor: Marcin Szeliga
Data: 15-07-2014 r.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji podlegają różnorodnym sankcjom, nawet jeśli zleciły ich przetwarzanie zewnętrznemu usługodawcy. Obowiązek zabezpieczenia danych nakłada na przedsiębiorcę ustawa o ochronie baz danych.

Każdy przedsiębiorca jest narażony na kradzież danych czy też ich celowe usunięcie. Przynajmniej połowa tego typu przestępstw jest popełniana przez stałych lub tymczasowych pracowników bądź współpracowników firmy. Często przypadki te są spowodowane niefrasobliwością pracodawcy. Na przykład zatrudnione osoby mają nieograniczoną możliwość kopiowania danych z firmowych komputerów na nośniki zewnętrzne.

Najczęstszymi przyczynami utraty danych są szkodliwe oprogramowanie i ataki za pomocą poczty e-mail oraz luki w zabezpieczeniach oprogramowania firmy.

Odpowiedzialność za straty

Dane przechowywane w firmowych bazach stanowią bardzo cenne aktywa, a ich utrata może doprowadzić nawet do zawieszenia czy trwałego zamknięcia działalności. Dane te powinny być również chronione ze względu na przepisy. Obowiązek zabezpieczenia danych nakłada na przedsiębiorcę ustawa o ochronie baz danych, a także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – gdy baza danych spełnia cechy utworu.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym jest baza danych. Ustawodawca definiuje ją jako „zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości”. Może więc być to zbiór aktów prawnych, jeżeli będzie można wyszukać w nim określony dokument.

Żeby zbiór danych spełniał cechy utworu i w konsekwencji podlegał ustawie o prawie autorskim, musi jako całość odpowiadać definicji utworu. W praktyce jedynym stosowanym kryterium jest oryginalność, rozumiana jako intelektualna twórczość autora utworu. W szczególności nie jest wymagane, aby taka baza danych miała jakąkolwiek wartość ekonomiczną. Oznacza to, że baza danych będzie chroniona przez prawa autorskie bez względu na jej wartość czy przeznaczenie, o ile tylko przechowuje ona informacje będące oryginalnym wytworem działalności twórczej jej autora.

Osoby, na których ciąży prawny obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych, w przypadku jego niedopełnienia oraz gdy powstanie szkoda, tj. dane zostaną użyte przez osoby nieuprawnione lub zostaną utracone bez możliwości ich odtworzenia, musi się liczyć z poniesieniem odpowiedzialności. Wspomniany obowiązek ciąży na przedsiębiorcy, jednakże w przypadku gdy do powstania szkody przyczyni się pracownik, np. informatyk odpowiedzialny za utrzymanie systemów IT, w których przechowywane są dane, pracodawca ma możliwość ukarania go oraz obciążenia kosztami odszkodowania.

Marcin Szeliga, Microsoft Most Valuable Professional, Założyciel SQLExpert.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35343 )
Array ( [docId] => 35343 )