Automatyczne umorzenie udziału

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Umorzenie praw udziałowych może nastąpić na skutek wystąpienia zdarzenia wskazanego w umowie spółki. Umorzenie automatyczne wykazuje związki z umorzeniem przymusowym, nie wymaga bowiem ono zgody udziałowca. Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników.

Umorzenie automatyczne - zwane także warunkowym - polega na tym, iż dochodzi ono do skutku w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie.

Przesłanką zastosowania takiego rodzaju umorzenia akcji jest konieczność przewidzenia takiej możliwości w statucie spółki wraz z określeniem w nim zdarzeń, których wystąpienie skutkować będzie umorzeniem (art. 359 § 6 kodeksu spółek handlowych).

Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Zdarzenia takie mogą być podobne do tych, które uzasadniały dokonanie umorzenia przymusowego. Umorzenie automatyczne jest bardzo zbliżone do umorzenia przymusowego - jako że również następuje bez konieczności wyrażenia zgody przez akcjonariusza na umorzenie jego akcji.

Wprowadzenie do statutu samej możliwości dokonania umorzenia warunkowego, może być dokonane na etapie funkcjonowania spółki . W tym przypadku możliwe jest jednak zastosowanie umorzenia warunkowego z mocą wsteczną (tj. także odnośnie do tych akcji, które objęte zostały przed wpisem tej zmiany do rejestru.

Cechą wyróżniającą umorzenie automatyczne jest brak konieczności podejmowania przez walne zgromadzenie stosownej uchwały uchwałę tą zastępuje uchwała zarządu, która powinna zostać podjęta niezwłocznie w przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia ( art. 359 § 7 kodeksu spółek handlowych).

Uchwała zarządu powinna być zaprotokołowana przez notariusza (art. 455 § 3 kodeksu spółek handlowych).

Podstawa prawna: Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25699 )
Array ( [docId] => 25699 )

Array ( [docId] => 25699 )