Czy skończą się nadużycia komorników podczas egzekucji

Data: 13-07-2016 r.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiono opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy zapobiegające nadużyciom w egzekucji komorniczej. Będzie większy realny nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników. Co jeszcze się zmieni?

Projekt nowej ustawy o komornikach daje prezesom sądów rejonowych uprawnienia do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności na 30 dni i wnioskowania, bezpośrednio do ministra sprawiedliwości, o odwołanie komornika ze stanowiska. Dziś takich uprawnień prezesi sądów rejonowych nie mają. W myśl projektu będą oni zobowiązani do podjęcia każdorazowo działań wobec komorników, którzy naruszają prawo lub zasady etyki zawodowej.

Ponadto nowe przepisy wprowadzają obowiązek nagrywania wszystkich czynności komornika przeprowadzanych w terenie. Nagranie takie ma być elementem akt postępowania, włączanym do protokołu.

Nowością jest również zasada, że przy egzekucji komornik każdorazowo będzie zobowiązany do wręczenia dłużnikowi prostego i klarownego formularza skargi, tak aby każdy mógł skierować ją do właściwego sądu, jeśli doszło do nieprawidłowości. 

Nowelizacja ustawy wprowadza również zasadę, że gdy dochodzi do użycia siły i przymusowego wejścia komornika do mieszkania dłużnika, wówczas musi to nastąpić w asyście policji.

Komornik będzie musiał działać głównie w swoim rewirze. Przyjmowanie dodatkowych egzekucji będzie możliwe jedynie jako premia za bardzo dobre wykonywanie swoich obowiązków. Do poziomu 2,5 tys. wszystkich spraw - może przyjmować sprawy z wyboru wierzycieli, pod warunkiem że nie ma zaległości powyżej sześciu miesięcy. Żeby przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela (czyli spoza swojego rewiru) powyżej poziomu 2,5 tys. wszystkich spraw, musi wykazać się skutecznością powyżej 35% „udanych” egzekucji, a maksymalnie ma prawo przyjąć do 5 tys. spraw z wyboru. Wybór komornika będzie możliwy tylko na terenie właściwości sądu apelacyjnego, a nie całego kraju.

Rozszerzy się katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. Takie postępowania zostaną przyśpieszone. Kancelarie komornicze będą kontrolowane co najmniej raz na dwa lata, a nie raz na cztery lata, jak obecnie. W dodatku będą kontrolowane z udziałem przedstawicieli urzędów skarbowych. Niezależnie od kontroli stałych, prezesi sądów rejonowych, jak też minister sprawiedliwości, będą mogli wszczynać kontrole prewencyjne, ad hoc, również z udziałem biegłego rewidenta. 

Pojawi się także nowy wymóg - komornicy będą musieli mieć wyższe wykształcenie prawnicze. Obecnie 30% komorników nie ma wyższego wykształcenia prawniczego. Komornicy będą musieli skończyć studia prawnicze albo odejdą z zawodu. 

Teraz projekt nowej ustawy o komornikach sądowych trafi do konsultacji międzyresortowych.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Tagi: komornik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39251 )
Array ( [docId] => 39251 )