Restrukturyzacja spółki z o.o.

Autor: Michał Koralewski
Data: 17-03-2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowe postępowanie naprawcze, które uregulowane było w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, zastąpione zostało postępowaniem restrukturyzacyjnym, które unormowano w odrębnej ustawie - Prawo restrukturyzacyjne.

Nowa ustawa przewiduje aż cztery tryby restrukturyzacji dostosowane do różnych sytuacji prawno-ekonomicznych, w jakich może znajdować się dłużnik. Najprostszym z nich jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W jego trakcie dłużnik opracowuje projekt układu, w czym pomaga mu nadzorca ustanowiony przez sąd. Następnie dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli, a gdy układ zostanie przyjęty - podlega zatwierdzeniu przez sąd. W toku tego postępowania dłużnik nadal zarządza swoim przedsiębiorstwem.

Przyspieszone postępowanie układowe pozwala na natychmiastowe wstrzymanie egzekucji prowadzonych przeciwko dłużnikowi. Nie wyłącza wszakże możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych i administracyjnych w celu dochodzenia wierzytelności podlegających ujęciu w spisie wierzytelności. Postępowanie kończy się zawarciem układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. W toku postępowania majątkiem zarząd pozostawiony jest dłużnikowi, jednakże sąd może go odebrać i przekazać nadzorcy sądowemu.

Postępowanie układowe jest bardziej rozbudowaną i mogącą trwać znacznie dłużej formą postępowania omówionego wcześniej. Przeznaczona jest ona dla sytuacji, gdy co prawda wierzyciele i dłużnik widzą możliwość zawarcia układu, ale wierzytelności spornych jest więcej niż 15% ogółu wierzytelności posiadanych przez dłużnika. W toku postępowania dłużnik zachowuje kompetencje jedynie w zakresie czynności zwykłego zarządu. Powoływany jest także nadzorca sądowy, który m.in. wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących masy układowej.

Ostatnim typem postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie sanacyjne. Może być wszczęte, gdy dłużnik nie spełnił przesłanek umożliwiających mu skorzystanie z jednego z wcześniej wskazanych trybów. Działania podejmowane w jego ramach mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu wierzytelności. W toku postępowania masą sanacyjną zarząd obejmuje zarządca wyznaczony przez sąd. Postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy sanacyjnej mogły być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu. Nadto, wszystkie postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed otwarciem postępowania sanacyjnego, będą ulegały zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

Oznacza to, że dobór właściwego trybu restrukturyzacji zależy z jednej strony od sytuacji ekonomicznej dłużnika, z drugiej zaś od możliwości zawarcia porozumienia z wierzycielami.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Restrukturyzacja jest ciekawym rozwiązaniem i w przypadku ratowania firmy chyba jedynym. Ostatnio słyszałem o ciekawym przypadku Raven.

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38754 )
Array ( [docId] => 38754 )