Restrukturyzacja spółki z o.o.

Autor: Michał Koralewski
Data: 17-03-2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowe postępowanie naprawcze, które uregulowane było w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, zastąpione zostało postępowaniem restrukturyzacyjnym, które unormowano w odrębnej ustawie - Prawo restrukturyzacyjne.

Nowa ustawa przewiduje aż cztery tryby restrukturyzacji dostosowane do różnych sytuacji prawno-ekonomicznych, w jakich może znajdować się dłużnik. Najprostszym z nich jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W jego trakcie dłużnik opracowuje projekt układu, w czym pomaga mu nadzorca ustanowiony przez sąd. Następnie dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli, a gdy układ zostanie przyjęty - podlega zatwierdzeniu przez sąd. W toku tego postępowania dłużnik nadal zarządza swoim przedsiębiorstwem.

Przyspieszone postępowanie układowe pozwala na natychmiastowe wstrzymanie egzekucji prowadzonych przeciwko dłużnikowi. Nie wyłącza wszakże możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych i administracyjnych w celu dochodzenia wierzytelności podlegających ujęciu w spisie wierzytelności. Postępowanie kończy się zawarciem układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. W toku postępowania majątkiem zarząd pozostawiony jest dłużnikowi, jednakże sąd może go odebrać i przekazać nadzorcy sądowemu.

Postępowanie układowe jest bardziej rozbudowaną i mogącą trwać znacznie dłużej formą postępowania omówionego wcześniej. Przeznaczona jest ona dla sytuacji, gdy co prawda wierzyciele i dłużnik widzą możliwość zawarcia układu, ale wierzytelności spornych jest więcej niż 15% ogółu wierzytelności posiadanych przez dłużnika. W toku postępowania dłużnik zachowuje kompetencje jedynie w zakresie czynności zwykłego zarządu. Powoływany jest także nadzorca sądowy, który m.in. wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących masy układowej.

Ostatnim typem postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie sanacyjne. Może być wszczęte, gdy dłużnik nie spełnił przesłanek umożliwiających mu skorzystanie z jednego z wcześniej wskazanych trybów. Działania podejmowane w jego ramach mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu wierzytelności. W toku postępowania masą sanacyjną zarząd obejmuje zarządca wyznaczony przez sąd. Postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy sanacyjnej mogły być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu. Nadto, wszystkie postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed otwarciem postępowania sanacyjnego, będą ulegały zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

Oznacza to, że dobór właściwego trybu restrukturyzacji zależy z jednej strony od sytuacji ekonomicznej dłużnika, z drugiej zaś od możliwości zawarcia porozumienia z wierzycielami.

Michał Koralewski, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Restrukturyzacja jest ciekawym rozwiązaniem i w przypadku ratowania firmy chyba jedynym. Ostatnio słyszałem o ciekawym przypadku Raven.

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38754 )
Array ( [docId] => 38754 )

Array ( [docId] => 38754 )