Czy sprzedaż udziału w spółce osobowej wymaga zmiany w umowie spółki

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 19-08-2012 r.

Przepisy kodeksu spółek handlowych tego nie wymagają zmiany umowy spółki przy sprzedaży udziałów (art. 10 kodeksu spółek handlowych). Jedyne, co należy zrobić w takim przypadku, to zgłosić do rejestru przedsiębiorców nowego wspólnika. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

Przeniesienie na inną osobę ogółu praw i obowiązków danego wspólnika jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy umowa spółki (osobowej) przewiduje taką możliwość. W braku odnośnego postanowienia umownego przeniesienie statusu wspólnika danej spółki jest niedopuszczalne. Postanowienie umowy spółki przewidujące możliwość przeniesienia statusu wspólnika na inną osobę może mieć charakter ogólny bądź szczegółowy.W pierwszym przypadku nie wchodzą w grę jakiekolwiek ograniczenia co do kręgu potencjalnych nabywców statusu wspólnika, ani też ewentualnie inne ograniczenia (zastrzeżenie warunków zbycia, jego terminu itp.).

 

W przypadku drugim w grę może wchodzić ograniczenie polegające - przykładowo - na ograniczeniu kręgu potencjalnych nabywców (np. do członków rodziny danego wspólnika), uzależnienia możliwości nabycia członkostwa w spółce od określonych warunków (np. posiadania określonego wykształcenia).

Dopuszczalne jest jedynie przeniesienie na inną osobę ogółu (czyli wszystkich) praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Nie jest natomiast dopuszczalne przeniesienie tylko niektórych takich praw i obowiązków (zakaz rozszczepiania praw i obowiązków wspólnika). Przepisy Kodeksu spółek handlowych albo przepisy innych ustaw mogą jednak w tym względzie stanowić inaczej (przykładowo dopuszczalne jest przeniesienie na inną osobę niektórych roszczeń ściśle majątkowych wspólnika wobec spółki, np. z tytułu wymagalnych odsetek od udziału kapitałowego).

Jeżeli umowa spółki osobowej przewiduje możliwość zbycia statusu wspólnika, wówczas owo zbycie może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. Umowa spółki może jednak stanowić w tym względzie inaczej, czyli postanawiać, że przeniesienie statusu wspólnika na inną osobę nie wymaga jednomyślnej zgody wszystkich pozostałych wspólników (art. 10 § 2). Za dopuszczalne należy uznać postanowienie uzależniające dopuszczalność zbycia statusu wspólnika od zgody tylko niektórych wspólników, a nawet od zgody jednego, oznaczonego wspólnika.

Czynność prawna powodująca przeniesienie członkostwa jest - w braku zgody pozostałych wspólników - nieważna .

Podstawa prawna:

  • Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25674 )
Array ( [docId] => 25674 )