Dokumentacja w spółce z o.o. - księga udziałów i księga protokołów

Autor: Michał Koralewski
Data: 05-11-2014 r.

W każdej spółce z o.o., niezależnie od ewentualnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, istnieje ciążący na zarządzie obowiązek prowadzenia księgi udziałów, księgi protokołów oraz książki kontroli. Spółka, która zatrudnia pracowników powinna dodatkowo prowadzić dokumentację, o której mowa w Kodeksie pracy oraz rozporządzeniach wydanych na jego podstawie.

Księga udziałów spółki z o.o.

Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać:

 • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika,
 • adres
 • liczbę i wartość nominalną jego udziałów
 • ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także
 • wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.

Innymi słowy księga udziałów powinna stwierdzać aktualny stan wspólników spółki, a także wskazywać, czy na poszczególnych udziałach nie zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe. Księgę udziałów może przeglądać każdy wspólnik. Naruszenie wskazanego obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Księga protokołów spółki z o.o.

Księga protokołów związana jest natomiast z podejmowanymi w spółce uchwałami wspólników. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Podobnie należy postąpić z uchwałami pisemnymi podjętymi przez wspólników bez odbycia zgromadzenia.

Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd dołącza odpis protokołu do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również dowody zwołania zgromadzenia wspólników, a także listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Gdy wspólnik reprezentowany jest na zgromadzeniu przez pełnomocnika, odpis pełnomocnictwa również powinien zostać dołączony do księgi protokołów.

Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. Ma ona kluczowe znaczenie w przypadku kwestionowania prawidłowości zwołania zgromadzenia bądź też ważności podjętej przez udziałowców uchwały. Powinny bowiem znajdować się w niej dokumenty potwierdzające nie tylko legalność zgromadzenia, ale również sposób podjęcia każdej z uchwał wspólników.

Obie ze wskazanych ksiąg prowadzone są przez zarząd i nie są składane do akt rejestrowych spółki. Są to zatem typowe dokumenty wewnątrzkorporacyjne, do których dostęp musi być zapewniony wyłącznie wspólnikom spółki.

Michał Koralewski, radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus sc

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35988 )
Array ( [docId] => 35988 )

Array ( [docId] => 35988 )