Działanie specjalnych stref ekonomicznych przedłużono o 6 lat

Data: 07-11-2013 r.

Nowelizacje rozporządzeń Rady Ministrów, którymi przedłużono działanie wszystkich 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE) do końca 2026 roku ma na celu zwiększenie inwestycji i przyciągnięcie do stref nowych inwestorów. Tylko część przedsiębiorców działających w strefach jest w stanie skorzystać z dłuższego terminu funkcjonowania SSE.

Dotychczasowi inwestorzy mogą starać się o wydłużenie swoich czasowych zezwoleń lub wystąpić o nowe. Działający w SSE inwestorzy dzielą się na takich, którzy mają zezwolenia z datą końcową i inwestorów ze zezwoleniami bezterminowymi. Większość stref aż do połowy 2010 r. wydawało zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE z datą graniczną.

 

Inwestorzy, którzy nie mają wpisanej daty granicznej w zezwoleniu nie powinni mieć żadnych problemów z jego wydłużeniem.

- Te zezwolenia, które nie miały wpisanej daty granicznej, zostają automatycznie przedłużone - mówi Marek Indyk, dyrektor oddziału agencji Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu.

Mając datę graniczną w zezwoleniu inwestor, który chciałby wydłużyć okres zezwolenia, może starać się o jego zmianę w Ministerstwie Gospodarki (art. 19 pkt 4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

- Przedsiębiorców, którzy mają w zezwoleniu wskazaną datę jego ważności obowiązuje ten termin. Nie ma możliwości, aby zezwolenia te zostały automatycznie przedłużone. Jeśli przedsiębiorca jest zainteresowany wydłużeniem terminu obowiązywania zezwolenia to może wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia w tej części. Oczywiście wniosek musi zawierać uzasadnienie proponowanej zmiany. Moment złożenia ewentualnego wniosku należy do decyzji przedsiębiorcy - informuje Ministerstwo Gospodarki.

Po raz pierwszy problem zmiany dat zezwolenia pokazał się pod koniec 2008 r., kiedy funkcjonowanie stref zostało wydłużone do końca 2020 roku. Już wtedy wielu inwestorów chciało wydłużyć swoje zezwolenia. Ale udało się to nielicznym. Decyzja Ministerstwa Gospodarki jest uznaniowa ale resort przy jej wydawaniu bierze pod uwagę opinię zarządzającego strefą, która często jest przychylna dla inwestora.

Efekt kryzysu

Firmy, które swoje decyzje o zainwestowaniu w SSE podjęły przed nastaniem światowego kryzysu gospodarczego mogą być szczególnie zainteresowane wydłużeniem czasowych zezwoleń. Spadek zamówień, obniżanie cen przy konieczności utrzymania zatrudnienia i inwestycji mogły sprawić że część firm działających w SSE nie wypracowała zysków pozwalających na skorzystanie w pełni z ulg podatkowych.

- Dziś już z całą pewnością możemy powiedzieć, że nie wykorzystamy w wyznaczonym zezwoleniem terminie całej, przysługującej nam pomocy publicznej - mówi Stanisław Twaróg, współwłaściciel sieci pralni Magielek.

Po uruchomieniu przez jego firmę inwestycji w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w 2008 roku nastał na bardzo niekorzystny okres na rynku. - Nasza działalność przez cały ten czas nie przynosiła znaczących zysków, które moglibyśmy odliczać od podatków. Chcielibyśmy więc rozliczyć przysługującą nam ulgę w dłuższym czasie - dodaje Stanisław Twaróg.

Argumentuje, że nakłady w zakład działający w Tarnobrzeskiej SSE okazały się większe od zobowiązań. Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie dwa razy więcej osób, niż zadeklarowało w zezwoleniu, nakłady inwestycyjne są w sumie o 40 proc. większe.

Ale argument dotyczący niewykorzystania całej, przysługującej pomocy publicznej, może zostać uznany za nietrafiony, ponieważ duża część firm działających w strefach nie wykorzystuje ulg wynikających z zezwoleń. Ministerstwo Gospodarki podaje, że wartość zwolnień podatkowych dotyczących przedsiębiorców działających w strefach do końca 2011 r. osiągnęła 10,5 mld zł, czyli ok. 13 proc. wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych w tym czasie przez przedsiębiorców.

- Przedsiębiorca, któremu wygasło zezwolenie nie ma już możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego, nawet jeśli do czasu stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia nie skorzystał z pomocy w odniesieniu do całości poniesionych wydatków inwestycyjnych - poinformowało nas Ministerstwo Gospodarki.


Tagi: sse

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25860 )
Array ( [docId] => 25860 )