Odpowiedzialność solidarna spółki i członka zarządu

Data: 04-11-2013 r.

Odpowiedzialność spółki za zaległości z tytułu niepłaconych składek powstaje z mocy prawa. Podobnie odpowiedzialność solidarna firmy z członkami zarządu, gdy ich odpowiedzialność zostanie orzeczona w decyzji wydanej na podstawie art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej. Tak orzekł Sąd Najwyższy wyrokiem z 6 czerwca 2013 r., II UK 329/12.

W związku z bezskuteczną egzekucją prowadzoną przeciwko spółce – płatnikowi składek, organ rentowy wydał decyzje o odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne osób piastujących funkcje członków zarządu. Sąd I instancji przychylił się do odwołania uznając, ze nie zaszły przesłanki do orzeczenia takiej odpowiedzialności. Natomiast sąd apelacyjny uznał decyzje organu rentowego za prawidłowe. W skardze kasacyjnej skarżąca zarzuciła m.in. niemożność pociągnięcia jej do odpowiedzialności z uwagi na błędne sformułowanie decyzji, z którego nie wynikała jej solidarna odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne ze spółką oraz pozostałymi członkami zarządu.

Sąd Najwyższy uznał, że wydanie odrębnych decyzji ustalających odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania płatnika nie niweczy ich odpowiedzialności solidarnej, bowiem ta wynika wprost z ustawy. Odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania z tytułu składek powstaje na mocy decyzji organu rentowego. On bowiem ustala te zobowiązania. Natomiast solidarna odpowiedzialność spółki-płatnika składek z osobami trzecimi istnieje niezależnie od tego, czy został on faktycznie wskazany w decyzji organu rentowego.

W wyroku Sąd Najwyższy dokonał przeniesienia, na grunt zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), konstrukcji cywilnoprawnej solidarności dłużników. O ile zatem dla samego powstania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania publicznoprawne pierwotnego dłużnika konieczne jest wydanie decyzji przenoszącej na te osoby ową odpowiedzialność (art. 107 o.p.), o tyle solidarny charakter tej odpowiedzialności wynika z ustawy (art. 116 § 1 o.p.). Po wydaniu prawomocnych decyzji przenoszących na członków zarządu spółki kapitałowej odpowiedzialność za zaległości publicznoprawne spółki, organ może zatem postąpić stosownie do dyspozycji zawartej w art. 366 § 1 k.c., żądając zaspokojenia wierzytelności. Jednocześnie zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników wywołuje skutek w postaci zwolnienia z długu pozostałych dłużników oraz rodzi – z mocy art. 376 k.c. – po stronie tego dłużnika, który spłacił dług, prawo regresu wobec pozostałych dłużników.

Sąd Najwyższy stanął tym samym na stanowisku, że skoro odpowiedzialność solidarna powstaje również z mocy prawa, to do jej przyjęcia wystarcza ogólne powołanie się przez organ w osnowie decyzji na przepisy art. 107 i 116 o.p. bez konieczności wymieniania wszystkich dłużników solidarnych.

Orzeczenie niniejsze opiera się na słusznym założeniu, że brak pewnych elementów w treści osnowy decyzji nie może niweczyć skutku powstającego z mocy samego prawa. W praktyce zaś oznacza, że nawet wydanie odrębnych decyzji względem poszczególnych członków zarządu dłużnika nie przekreśla ich solidarnej odpowiedzialności z art. 116 o.p.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25846 )
Array ( [docId] => 25846 )

Array ( [docId] => 25846 )