Jakie dokumenty należy przygotować na zgromadzenie wspólników

Autor: Michał Kuryłek
Data: 27-05-2015 r.

Jednym z obowiązków zarządu, związanym z odbyciem zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Standardowo na zwyczajne zgromadzenie konieczne będą: sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki.

Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki nie jest dokładnie opisane w przepisach, więc praktyka w tym zakresie jest różna.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości zarząd ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności spółki (art. 49 uor). Powinno ono obejmować istotne informacje o jej stanie majątkowym i sytuacji finansowej, np. ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a przede wszystkim informacje o:

  1. zdarzeniach w istotny sposób wpływających na działalność spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  2. przewidywanym rozwoju spółki,
  3. jej ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju,
  4. aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej spółki,
  5. nabyciu udziałów własnych, a w szczególności o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów w przypadku ich zbycia,
  6. posiadanych przez spółkę oddziałach (zakładach),
  7. instrumentach finansowych w zakresie:
  • ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest spółka,
  • przyjętych przez spółkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Ponadto sprawozdanie z działalności spółki powinno również obejmować – jeżeli jest to istotne dla oceny jej sytuacji – wskaźniki finansowe i niefinansowe dotyczące spółki, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Michał Kuryłek, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37224 )
Array ( [docId] => 37224 )