Obowiązki zarządu związane z zaproszeniem na zgromadzenie wspólników

Autor: Michał Kuryłek
Data: 27-05-2015 r.

Zarząd spółki powinien dopilnować, aby zwyczajne zgromadzenie wspólników zostało zwołane i odbyło się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W spółkach, które za rok obrotowy przyjmują rok kalendarzowy, zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca. Przy tym zwołanie zgromadzenia musi nastąpić wcześniej. Przepisy wymagają bowiem, aby zaproszenie zostało wysłane co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem.

Zgromadzenie wspólników można zwołać, w sposób formalny, wysyłając zaproszenie listami poleconymi, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną, jeżeli wspólnik wyraził na to zgodę na piśmie. Przy tym umowa spółki może dopuszczać inne sposoby zawiadamiania o zgromadzeniach wspólników. Zawiadomienie wysyła się pod adres podany przez wspólnika, zapisany w księdze udziałów. Adres należy traktować jako aktualny dopóty, dopóki wspólnik nie zawiadomi oficjalnie spółki o jego zmianie. Trzeba więc z niego korzystać, nawet jeśli zarząd przypuszcza, że wspólnik już tam nie mieszka.

Można także zawiadomić wspólników w sposób nieformalny – ustnie, telefonicznie, faksem. Wówczas jednak trzeba się liczyć z tym, że każdy z nich będzie mógł zaskarżyć podjęte na zgromadzeniu uchwały, twierdząc, że nie został należycie poinformowany o zgromadzeniu i z tego powodu nie mógł wziąć w nim udziału (art. 250 pkt 4 ksh).

W zaproszeniu na zgromadzenie wspólników należy podać przynajmniej dzień i godzinę obrad, miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad. Zaproszenie zawiera zazwyczaj także inne informacje – nazwę i adres spółki oraz, naturalnie, kto je zwołuje.

Michał Kuryłek, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37223 )
Array ( [docId] => 37223 )