Jakie obowiązki ma zarząd przed zgromadzeniem wspólników

Autor: Michał Kuryłek
Data: 27-05-2015 r.

Prawo do zwoływania, organizowania, a potem o dbania o odpowiedni przebieg zgromadzenia wspólników przysługuje zarządowi spółki. Zarząd powinien poprawnie wypełnić wszystkie obowiązki związane ze zgromadzeniem, gdyż każdy błąd może doprowadzić do skutecznego podważenia podjętych na nim uchwał.

Przede wszystkim warto zastanowić się, co zarząd chciałby uzyskać podczas zgromadzenia i umieścić te sprawy w porządku obrad. Trzeba o tym pamiętać, gdyż na zgromadzeniu nie można podjąć innych uchwał niż ujęte w zaproszeniu. Oprócz tego zarząd przygotowuje dokumenty potrzebne podczas zgromadzenia. Standardowo na zwyczajne zgromadzenie konieczne są sprawozdania finansowe oraz z działalności spółki. Zarząd powinien również ustalić treści planowanych uchwał, czyli zaproponować ich dokładne brzmienie.

Zgodnie z art. 231 § 2 ksh obowiązkowym przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest:

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty (jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia),
  3. udzielenie członkom organów spółki (a więc członkom zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W wymienionych sprawach nie jest możliwe głosowanie pisemne, ponadto mogą być one podjęte tylko na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

Natomiast na nadzwyczajnym zgromadzeniu mogą być poruszane wszelkie inne kwestie.

Michał Kuryłek, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37222 )
Array ( [docId] => 37222 )