Jakie są skutki darowizny udziałów synowi

Autor: Iwona Czauderna
Data: 02-06-2015 r.

Udziały w spółce z o.o. mogą być przedmiotem darowizny. Zawarcie umowy darowizny udziałów wywołuje skutki jedynie między stronami tej umowy, czyli darczyńcą i obdarowanym. Spółka musi zostać zawiadomiona o zawarciu umowy darowizny udziałów. W zawiadomieniu należy wskazać strony umowy i liczbę nabytych udziałów. Trzeba do niego dołączyć egzemplarz umowy darowizny (z podpisem notarialnie poświadczonym).

Z chwilą zawiadomienia spółki o fakcie zbycia przejście udziałów staje się skuteczne wobec spółki (art. 187 Kodeksu spółek handlowych). Nabycie udziałów w spółce z o.o. przez osobę fizyczną w drodze darowizny w podatkach powoduje skutki jedynie w podatku od spadów i darowizn. Nie podlega bowiem podatkowi dochodowemu od osób fizycznych czynność podlegająca podatkowi od spadków i darowizn. A zatem nabycie udziałów w drodze darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, przy czym obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym. Wynika to z art. 1 ust. 1 oraz z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wysokość podatku uzależniona jest od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Kwestie przynależności do poszczególnych grup i wysokości podatku uregulowane są w art. 14 i art. 15 wymienionej ustawy. W stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu, syn (obdarowany) należy do I grupy podatkowej. W razie gdy wartość rynkowa udziałów nie przekracza kwoty wolnej od podatku wynoszącej obecnie 10.278 zł, to darowizna nie podlega opodatkowaniu. Przy tym kwotę wolną odnosi się do wartości majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Należy więc ustalić czy jest to pierwsza darowizna na rzecz syna w ciągu 5 lat.

W terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia zawarcia umowy darowizny, darczyńca ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe na formularzu SD-3. Należy jednak zwrócić uwagę na zwolnienie od podatku od spadków i darowizn wynikające z art. 4a tej ustawy. Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn ma zastosowanie w przypadku darowizny na rzecz małżonka, zstępnych (tj. dzieci, wnuków itd.), wstępnych (np. rodziców, dziadków itd.), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Może mieć zatem również zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest zgłoszenie nabycia udziałów właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgłoszenia należy dokonać na druku SD-Z2. Jeśli warunek ten nie będzie spełniony, to nabycie udziałów podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37255 )
Array ( [docId] => 37255 )