Spółka może skutecznie bronić się w postępowaniu egzekucyjnym

Autor: Anna Żak
Data: 12-05-2015 r.

Jeśli przeciwko spółce zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne – może podjąć skuteczną obronę. Przepisy prawa przewidują bowiem możliwość obrony przed egzekucją. W zależności od rodzaju naruszeń prawa i zarzutów, jakie spółka chce podnieść, ustawa daje m.in. możliwość złożenia skargi na czynności komornika.

Skarga na czynności komornika to najczęściej spotykany środek zaskarżenia. Może dotyczyć zarówno czynności, jak i zaniechania dokonania czynności komornika sądowego jako organu egzekucyjnego. Przysługuje na każdą czynność podejmowaną przez komornika sądowego.

Skargę może wnieść strona, a także każda inna osoba, której prawa zostały przez czynność lub zaniechanie komornika naruszone lub zagrożone. Wnosi się ją do sądu w terminie tygodniowym. Powinna zostać wniesiona na piśmie i powinna spełniać wymogi pisma procesowego. W pewnych, określonych przez przepisy szczególne sytuacjach istnieje możliwość wniesienia skargi w formie ustnego zgłoszenia jej do protokołu. Trzeba przy tym pamiętać, że skarga musi dotyczyć błędów proceduralnych.

Jeśli skarga na czynności komornika nie spełnia wymogów formalnych, wówczas sąd wzywa do jej uzupełnienia. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie powoduje, że skarga zostanie odrzucona. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy sąd uzna, że zachodzi podstawa do podjęcia czynności z urzędu na podstawie art. 759 § 2 kpc.

Skarga na czynności komornika podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł .

Anna Żak, adwokat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37135 )
Array ( [docId] => 37135 )

Array ( [docId] => 37135 )