Jest jeszcze czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki

Data: 28-06-2013 r.

30 czerwca minął termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki. Co jednak w przypadku, gdy obrady zgromadzenia zostały zerwane, a sprawozdanie nie zostało zatwierdzone? Nawet w takiej sytuacji trzeba je złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest jeszcze czas do 15 lipca.

Zarząd ma obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki z o.o. najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla firm, których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, datą graniczną jest 30 czerwca. Nawet jeśli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w wymaganym terminie, to i tak należy je złożyć w KRS w ciągu 15 dni, czyli do 15 lipca.

 

Standardowo zarząd ma obowiązek przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe spółki wraz z odpisem uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie. Jeśli była zobowiązana do badania sprawozdania, dołącza również opinie i raport biegłego rewidenta. Dokumenty te należy przesłać w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Ponadto w ciągu 15 dni zarząd musi złożyć we właściwym rejestrze sądowym komplet dokumentów zawierający:

  1. roczne sprawozdanie finansowe,
  2. opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, 3) odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  3. sprawozdanie z działalności (w przypadku spółek, które takie sprawozdanie sporządzają).

W sytuacji, gdy spółka nie zatwierdzi na czas swojego sprawozdania finansowego, powinna złożyć do KRS wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców na druku KRS-Z3 wraz z załącznikiem KRS-ZN- sprawozdanie finansowe i inne dokumenty. Zgłoszenie sprawozdania do KRS będzie traktowane jak złożenie dokumentu, o którym sąd czyni wzmiankę w rejestrze, i podlega opłacie w wysokości 40 zł.

Jeśli będą dokonywane jeszcze jakieś inne zmiany, np. w składzie zarządu, wówczas od dokonania zmiany wpisu w rejestrze należy wnieść opłatę sądową w wysokości 400 zł. Ponadto obowiązuje opłata za ogłoszenie informacji o złożeniu sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wynosi ona 250 zł i nie ma od niej zwolnienia. Warto pamiętać, że w tym roku firmy, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, nie muszą ich już publikować w Monitorze Polskim B. Obowiązek ten zniosła ustawa deregulacyjna z 16 września 2011 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25779 )
Array ( [docId] => 25779 )