Publikacja sprawozdań finansowych w 2013 r.

Data: 24-06-2013 r.

Nie ma obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w 2013 r. w „Monitorze Polskim B”, jeśli nie został dopełniony ten obowiązek w latach wcześniejszych. W tym roku jednostki po raz pierwszy nie muszą publikować sprawozdań. A to za sprawą nowelizacji, która od 1 stycznia 2013 r. zniosła Monitor Polski B.

Jednostki objęte wpisem do KRS przekazują swoje sprawozdania tylko do właściwego rejestru sądowego, a wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego automatycznie będzie przekazywana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Po 1 stycznia 2013 roku nie można ponieść kary za to, że w 2012 roku nie ogłosiło się sprawozdania finansowego. Dotyczy to również niedopełnienia obowiązku we wcześniejszych latach. Zgodnie z Kodeksem karnym jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się nową regulację.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości nie przewiduje kary za nieogłoszenie sprawozdania w Monitorze Polskim B. Jednostki, których sprawozdania finansowe są obligatoryjnie badane przez biegłego rewidenta i nie podlegają wpisowi w KRS muszą opublikować sprawozdania finansowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zamiast w Monitorze Polskim B.Opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego w monitorze od 1 stycznia 2013 r. jest stała i wynosi 500 zł.

Kierownicy przedsiębiorstw osób fizycznych oraz spółki cywilne osób fizycznych mają obowiązek złożyć do ogłoszenia w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia (czyli najczęściej 15 lipca) następujące dokumenty:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym oraz
  • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy,
  • opinię biegłego rewidenta,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31856 )
Array ( [docId] => 31856 )