Kradzieże w firmie uzasadniają przeszukanie pracowników

Data: 07-11-2013 r.

Możliwość przeszukania pracowników przez pracodawcę jest uzasadniona, jeśli na terenie zakładu pracy dochodzi do kradzieży. Przeszukania można dokonać tylko w ściśle określonym celu, jakim jest ochrona majątku pracodawcy.

Pracodawca może przeszukiwać rzeczy osobiste i ubrania pracowników, niemniej jednak musi pamiętać o kilku bardzo istotnych wymaganiach. Przede wszystkim osoby zatrudnione powinny zostać powiadomione o możliwości ich przeszukania w przepisach wewnątrzfirmowych. Taki zapis może być zawarty w regulaminie pracy czy układzie zbiorowym. Jeżeli dokumenty te nie zawierają informacji o uzasadnieniu dokonania przeszukania, pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników w inny sposób przyjęty w zakładzie pracy, przykładowo za pomocą maila.

Przeszukanie powinno być dokonywane w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, tj. związkami zawodowymi, czy z przedstawicielami pracowników wyłonionymi zgodnie ze zwyczajem panującym w danej firmie. Oznacza to, że niekonieczna jest tu zgoda, a jedynie konsultacja. Dokonać przeszukania można tylko w ściśle określonym celu, jakim jest ochrona majątku pracodawcy. Kontrola nie może wykraczać poza zakres wyznaczony przez zasady współżycia społecznego, a sposób przeprowadzania kontroli powinien być dostosowany do zagrożenia zaistniałego dla majątku pracodawcy.

Przykład:

W hurtowni ze sprzętem elektronicznym zainstalowane są wykrywacze metalu – specjalne bramki, przez które przechodzą pracownicy, opuszczając hurtownię. Pracownicy wiedzą o tym, każdy z nich przed podpisaniem umowy o pracę zapoznał się z regulaminem pracy, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Tego typu formę kontroli można uznać za dozwoloną. Inaczej byłoby np. w przypadku pracowników sklepu, w którym sprzedawane są wyłącznie warzywa i owoce. Trudno byłoby w takim przypadku znaleźć uzasadnienie dla tego rodzaju kontroli.

Dodatkowo, kontroli osobistej powinna dokonywać w miarę możliwości osoba tej samej płci, co kontrolowany pracownik.

Zdaniem Sądu Najwyższego:

  1. Usiłowanie kradzieży na szkodę pracodawcy stanowi ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego dbałości o mienie pracodawcy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 w związku z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. (Wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 2001 r., I PKN 532/00).

  1. Usiłowanie kradzieży lub przywłaszczenia mienia pracodawcy mające znamiona wykroczenia, a nie przestępstwa, może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z art. 52 § 1 pkt I k.p., a nie popełnienie przestępstwa z art. 52 § 1 pkt 2 k.p., nawet wówczas gdy jest oczywiste. (Wyrok Sądu Najwyższego z 12 września 2000 r., I PKN 28/00).

  2. Stosowane szeroko w ramach przepisów regulaminów pracy lub ustalonych zwyczajów przeszukiwanie członków załogi w celu zapobiegania wynoszeniu mienia zakładów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowników (art. 23 i 24 k.c.) wówczas, gdy pracownicy zostali uprzedzeni o możności stosowania tego rodzaju kontroli w celu ochrony mienia społecznego i gdy kontrola ta jest wykonywana w porozumieniu z przedstawicielstwem załogi w sposób niepozostający w sprzeczności ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego (…).(Wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1972 r., I PR 153/72).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25848 )
Array ( [docId] => 25848 )