Nowe zezwolenia na działanie w przedłużonych SSE

Data: 07-11-2013 r.

Przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych może wywołać kilka poważnych rozbieżności interpretacyjnych w zakresie obowiązywania zezwoleń – ostrzega Adrianna Panas, radca prawny z Kancelarii Prawnej Skarbiec.

- Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (w skrócie SSE) w jej brzmieniu obowiązującym do końca 2000 r. wskazywała w art. 16 ust. 9, iż zezwolenia są wydawane na czas oznaczony. Przepis ten został uchylony i od tego czasu istniała dowolność w wydawaniu zezwoleń przez zarządzających strefami. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, iż ustawodawca nie wskazał, jaki tryb postępowania należy stosować w przypadku, kiedy przedsiębiorca chciałby odnowić zezwolenie – mówi Adrianna Panas, radca prawny z Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Jej zdaniem przepisy regulujące tworzenie SSE oraz prowadzenie działalności na ich terenie mają charakter lex specialis względem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która określa przede wszystkim konieczność złożenia wniosku do odpowiedniej ewidencji lub rejestru wraz z wymaganymi danymi i jedynie datą rozpoczęcia wykonywania działalności. Koncesja, zezwolenie, zgoda, licencja lub wpis do rejestru działalności regulowanej. (art. 75a ustawy), są wydawane na czas nieoznaczony.

Ponieważ przepisy ustawy o SSE nie wskazują okresu, na jaki powinny zostać wydane zezwolenia, to stosując przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zezwolenia te od 2001 r. powinny były zostać wydawane na czas nieoznaczony.

Przedsiębiorca, który po wejściu w życie nowelizacji ustawy o SSE otrzymał zezwolenie na czas oznaczony, może taką decyzję zaskarżyć. Jednakże, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli termin już upłynął, pozostaje zastanowić się nad możliwością zastosowania jednego z nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji ostatecznych przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie w czasie, kiedy obowiązywał przepis regulujący wydawanie zezwoleń na czas oznaczony, pozostaje im ponowne zwrócenie się o wydanie zezwolenia, mając oczywiście na względzie termin końcowy obecnego zezwolenia. Pewną możliwością jest również zwrócenie się do Ministra ds. Gospodarki o zmianę treści zezwolenia poprzez wydanie zezwolenia na czas nieoznaczony (art. 19 ust. 4 ustawy o SSE).

- Jak pokazuje praktyka, na wydłużenie okresu funkcjonowania zezwolenia była szansa przede wszystkim, gdy w czasie zmiany zezwolenia poprzez wydłużenie czasu na utworzenie nowych miejsc pracy, zobowiązanie utrzymania miejsc pracy wykraczało poza dotychczasową datę obowiązywania zezwolenia - wskazuje mówi Jacek Zimoch, manager zespołu pomocy publicznej PwC.

Nowe zezwolenie na działanie w SSE

Jego zdaniem, zamiast starać się o wydłużenie obecnego zezwolenia, co może być trudne do osiągnięcia, o wiele korzystniejszym rozwiązaniem może być uzyskanie nowego. Nie dotyczy to jednak firm np. z branży pralniczej, która już w 2008 roku została wyłączona z branż uprawnionych do prowadzenia działalności w strefach - w tym przypadku pozostaje tylko staranie się o wydłużenie obowiązującego.

- Teraz jest najlepszy czas, by wystąpić o nowe zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE ponieważ od 1 lipca 2014 roku zmieniają się przepisy dotyczące pomocy publicznej - przekonuje Jacek Zimoch.

Po pierwsze obniży się intensywność pomocy. Ponadto, pomoc dla dużych inwestorów ma zostać ograniczona do minimum. Jej wysokość będzie zależała od spełnienia efektu zachęty i wynikających z niego kalkulacji finansowych.

- Nie ma możliwości udzielenia nowego zezwolenia, które "konsumowałoby" posiadane przez przedsiębiorcę zezwolenie, ale nie zawierało daty ważności.

Nowe zezwolenie może być udzielone wyłącznie na nową inwestycję planowaną przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem, że będzie się ona kwalifikowała do objęcia pomocą udzielaną w strefach, np. spełniony będzie efekt zachęty - przypomina Ministerstwo Gospodarki.

Inwestycja może zostać przeprowadzona w tym samym, działającym już w SSE zakładzie, a przedsiębiorca może wykorzystać swoje zezwolenia chronologicznie.


Tagi: sse

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25855 )
Array ( [docId] => 25855 )

Array ( [docId] => 25855 )