Nowelizacja ustawy o SKOK-ach weszła w życie

Data: 15-07-2013 r.

Pieniądze zgromadzone na depozytach w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych są tak samo chronione jak środki zdeponowane w bankach – taką zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy o SKOK-ach, która weszła w życie w ubiegłym miesiącu. Dotychczasowe ubezpieczenie oszczędności w TUW SKOK zastąpione zostało gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Głównym założeniem, jakie ma nowelizacja ustawy o SKOK-ach, jest zwiększenie bezpieczeństwa gromadzonych przez klientów pieniędzy na rachunkach kas. A tych jest niemało. Jak wynika z ostatnich danych, na koniec I kwartału 2013 roku, 2,5 mln Polaków złożyło w SKOK-ach w ramach oszczędności ponad 16 mld zł (z czego ponad 13 mld zł przypadło na lokaty). Tak duże powodzenie ofertą kas bierze się stąd, iż oferują one obecnie wyższe oprocentowanie lokat niż banki. Teraz klienci będą mieli jeszcze pewność, że w przypadku upadku SKOK-u odzyskają swoje pieniądze.

Dodatkowa kontrola

Dzięki nowym przepisom, które wprowadza nowelizacja ustawy o SKOK-ach pieniądze zdeponowane w kasach będą podległy gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Kolejną zmianą jest rozszerzenie kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wobec SKOK-ów. Po pierwsze KNF będzie miała prawo do kontroli kas. Po drugie prezesi poszczególnych kas oraz prezes Krajowej Kasy będą musieli wykazywać się odpowiednią wiedzą i kompetencjami przed Komisją.

Nowelizacja ustawy wprowadza nie tylko większy nadzór nad SKOK-ami, ale również wiele innych korzystnych zmian dla potencjalnych klientów zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Najważniejsze zmiany

Wśród najbardziej istotnych dla klientów zmian można wymienić:

  • zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych w kasach pieniędzy dzięki podwójnemu ich zabezpieczeniu (przez systemy wewnętrzne oraz gwarancje BFG);

  • poprawienie jakości zarządzania środkami dzięki wpływowi KNF na obsadę i kompetencję prezesów kierujących SKOK-ami;

  • możliwość przejmowania przez banki kas mających problemy finansowe;

  • wzmocnienie wiarygodności kas poprzez wprowadzenie rekomendacji KNF, obowiązku składania sprawozdań z obrotu funduszami klientów;

  • zwiększenie stabilności kas poprzez konieczność utrzymywania rezerw finansowych w Narodowym Banku Polskim.

Niektóre zapisy zaskarżone

Bronisław Komorowski zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie części przepisów i rozstrzygnięcie, czy w przypadku tej ustawy ważniejsze jest zapewnienie stabilności finansów, czy pewność prawa i gwarancje dla prawa własności. W szczególności chodzi o przepis, zgodnie z którym od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy nie ma odwołania, a sama decyzja jest prawomocna, nawet jeśli była wydana niezgodnie z prawem.


Tagi: SKOK

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25788 )
Array ( [docId] => 25788 )