Od 2 lutego 2018 r. Zmieniają się zasady pomocy publicznej. Dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw

Autor: Katarzyna Borkowska
Data: 09-02-2018 r.

Weszły już w życie zmiany m.in. prawa restrukturyzacyjnego, dotyczące nowych regulacji pomocy publicznej. Dzięki tym przepisom przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie. Dowiedz się więcej o  zmianach.

Chodzi o ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2018 r., poz. 149, dalej: nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego).

Ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm., dalej: prawo restrukturyzacyjne), zawiera przepisy o pomocy publicznej, które mają na celu umożliwienie udzielania wsparcia ze środków publicznych podmiotom objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym, bez naruszenia przepisów prawa unijnego i bez konieczności zgłaszania Komisji Europejskiej wsparcia stanowiącego dozwoloną prawem unijnym pomoc publiczną.

Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, dotyczących pomocy publicznej, do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w ramach postępowania notyfikacyjnego dotyczącego „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców".

Podstawę udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację stanowi nowy art. 139a ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego. Zarówno podmioty gospodarcze, wobec których jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, jak i przedsiębiorcy nim nie objęci, będą mogli starać się o wspomnianą pomoc, która zostanie przeznaczona na realizację procesu restrukturyzacji.

Z ust. 2 tego przepisu wynika natomiast prawo do udzielenia przedsiębiorcy pomocy publicznej jeszcze przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego.

Rzeczywiste wsparcie

Podmiotowi, wobec którego nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne może być udzielona pomoc publiczna na:

1) ratowanie z przeznaczeniem na umożliwienie przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do dokonania koniecznych analiz oraz opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności

2) tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w celu umożliwienia małemu i średniemu przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych.

Szczegóły takie jak m.in. podmiot udzielający pomocy publicznej, tryb, formy, warunki jej udzielania, zostaną sprecyzowane w rozporządzeniu wykonawczym ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wspomniana nowelizacja zmieniła również art. 456 pkt 1 prawa restrukturyzacyjnego, wydłużając termin na utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości do 26 czerwca 2018 r.

Przeczytaj w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40860 )
Array ( [docId] => 40860 )