Rejestracja zmian informacji o spółce oraz składu osobowego w KRS

Data: 20-04-2017 r.

Masz 7 dni na zgłoszenie wszelkich zmian dotyczących spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawdź, jak to zrobić.

W celu zmiany adresu siedziby spółki osobowej, wspólnicy powinni podjąć uchwałę o zmianie adresu siedziby, a w spółce kapitałowej, taką uchwałę powinien podjąć zarząd spółki. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza KRS Z1 dla spółek jawnej, partnerskiej i komandytowej, formularza KRS Z2 dla spółki komandytowo-akcyjnej albo formularza KRS Z3 dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Przykładowo wypełniony formularz KRS Z1 znajduje się w dalszej części publikacji, w sposób analogiczny wypełnia się pozostałe wnioski.

Formularz podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania spółki (wspólnik mający prawo reprezentacji, prezes zarządu itd.), do formularza należy dołączyć uchwałę o zmianie adresu siedziby spółki oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wpisu w kwocie 250 zł oraz opłaty za ogłoszenie zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł. Nie ma obowiązku dołączania umowy najmu, czy sprzedaży dokumentującej prawo do władania lokalem. Jeżeli składasz wniosek osobiście w biurze podawczym, przygotuj sobie drugi egzemplarz, na którym urzędnik przybije prezentatę sądową z datą wpływu pisma. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu, po tym czasie zmiany powinny pojawić się w Rejestrze, który można przeglądać w internetowym systemie Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku zmiany lub wpisania adresu internetowego spółki procedura będzie właściwie taka sama, z tym, że nie wymagana jest uchwała wspólników, ani zarządu. Po prostu należy wypełnić odpowiednie pole, co zostało pokazane na przykładzie poniżej. Jeżeli chodzi o dokonanie zmiany składu osobowego spółki jawnej, to tutaj wymagana jest odpowiednia dokumentacja i poczynienie stosownych czynności prawnych.


Tagi: krs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40260 )
Array ( [docId] => 40260 )