Śmierć wspólnika sp. z o.o. - dziedziczenie udziałów

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 19-08-2012 r.

Udziały podlegają dziedziczeniu jak każde prawa majątkowe. Reguły dziedziczenia uregulowane są w przepisach kodeksu cywilnego (art. 922-1088 kodeksu cywilnego). W przypadku śmierci wspólnika jego majątek (w tym i jego udziały) podlega dziedziczeniu albo na podstawie testamentu, albo na zasadach ogólnych, czyli w drodze tzw. dziedziczenia ustawowego.

Dziedziczenie testamentowe występuje, gdy wspólnik sporządził testament, w którym określi swoich spadkobierców. Gdy jednak wspólnik nie pozostawi testamentu, wówczas jego spadkobiercami będą osoby wymienione w przepisach, które regulują dziedziczenie ustawowe.

W pierwszej kolejności może to być małżonek oraz dzieci wspólnika. W razie ich braku spadkobiercami ustawowymi mogą być w dalszej kolejności rodzice i rodzeństwo wspólnika. Szczegółowe zasady dziedziczenia ustawowego zawarte są w art. 931-940 kodeksu cywilnego.

Wskutek dziedziczenia udziałów po zmarłym wspólniku, spadkobiercy, którzy je nabyli sami stają się wspólnikami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Może się jednak zdarzyć, że spadkobiercy, będą wyłączeni od dziedziczenia udziałów. Taką możliwość daje art. 183 § 1 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia.

Ograniczenie polega na wskazaniu niektórych tylko spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia udziałów po zmarłym wspólniku. Natomiast wyłączenie to pozbawienie wszystkich spadkobierców prawa dziedziczenia udziałów. W razie wyłączenia lub ograniczenia wstąpienia do spółki spadkobiercy pozbawieni prawa dziedziczenia udziałów mają, zgodnie z zapisem umownym prawo do ekwiwalentu za udziały.

Zgodnie z art. 183 § 1 kodeksu spółek handlowych w umowie spółki powinny być określone zasady spłaty spadkobierców wyłączonych od wstąpienia do spółki. Należy, bowiem pamiętać, że brak określenia tych zasad spowoduje, że ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobierców do spółki będzie bezskuteczne.

Spłata spadkobierców pozbawionych prawa dziedziczenia udziałów powinna nastąpić albo przez nabycie udziałów przez innych wspólników, czy też przez osoby trzecie wskazane przez spółkę lub też przez umorzenie udziałów. Kwota spłaty powinna stanowić wartość księgową udziałów, które nie będą dziedziczone .

Podstawa prawna: Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25673 )
Array ( [docId] => 25673 )

Array ( [docId] => 25673 )