Upadłość likwidacyjna a utrata praw zastawnika zastawu rejestrowego

Data: 30-07-2013 r.

Choć ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika zmienia sytuację zastawnika zastawu rejestrowego, to nadal przysługuje mu szereg uprawnień. Prawo w sposób szczególny chroni bowiem wierzycieli, na rzecz których ustanowione zostały zabezpieczenia rzeczowe na majątku upadłego.

Sposób i zakres realizacji uprawnień zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku upadłego wyznacza Prawo upadłościowe i naprawcze. Inaczej kształtuje ona sytuację prawną podmiotu, będącego jedynie wierzycielem rzeczowym upadłego, a inaczej – wierzyciela osobistego, zabezpieczonego rzeczowo na majątku upadłego.

Aby ograniczyć sytuacje, w których dochodzi do zmniejszenia się majątku dłużnika przed ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej ustawodawca nakazuje uznać za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości takie zabezpieczenie długu niewymagalnego, które zostało dokonane przez upadłego w terminie 2 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. To, kto złożył wniosek – wierzyciel czy dłużnik, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Przepis ten nie ma zastosowania do zabezpieczeń dokonywanych w chwili zaciągnięcia zobowiązania.

Zastaw rejestrowy musi być skuteczny wobec masy upadłości

Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.

Sposób zabezpieczenia

W postępowaniu upadłościowym zastawnik będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego na kilka sposobów. Pierwszym jest przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego – poprzez oświadczenie złożone syndykowi. Można również dokonać sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego, który przeprowadzi notariusz lub komornik (jeśli przedmiot znajduje się we władaniu syndyka, to on dokona sprzedaży).

Nie zawsze wierzycielowi rzeczowemu (nie będącemu jednocześnie wierzycielem osobistym upadłego), udaje się uzyskać zaspokojenie wszystkich swoich roszczeń w postępowaniu o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. W takiej sytuacji pozostaje mu poszukiwanie zaspokojenia poza tym postępowaniem, czyli u swoich dłużników osobistych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25800 )
Array ( [docId] => 25800 )

Array ( [docId] => 25800 )