Analiza wskaźnika produkcji przemysłowej w Polsce

Data: 04-11-2013 r.

Wzrost gospodarczy w II kwartale wyniósł 0,8%. A zatem można powiedzieć, że wszystko zmierza ku lepszemu. Ale to tylko część prawdy. Owszem, idzie ku lepszemu, jednak przywołane powyżej wyniki polskiego PKB za II kw. kryją też dość przykrą informację – gdyby nie handel zagraniczny, Polska nie uniknęłaby recesji.

Niski, nie osiągający nawet 1% wzrost gospodarczy, przy bardzo dobrych wynikach polskiego eksportu (wzrost o ponad 5% w II kw. br.) wskazuje, że dwa inne ważne składniki rozwoju polskiej gospodarki wskazują na stagnację bądź też są na wstecznym biegu – to inwestycje oraz konsumpcja prywatna. Ta ostatnia w II kw. br. wzrosła minimalnie, ledwie o 0,2%, natomiast inwestycje były na „wyraźnym” minusie (prawie 4%).

 

Poniżej w tabeli oraz na wykresie są dostępne ostatnie wyniki wskaźnika produkcji przemysłowej.

Produkcja przemysłowa w ostatnich 12 miesiącach (zmiana, rok do roku)

Sierpień 2013 2,2% r/r
Lipiec 2013 6,3% r/r
Czerwiec 2013 3,0% r/r
Maj 2013 –1,8% r/r
Kwiecień 2013 2,7% r/r
Marzec 2013 –2,9% r/r
Luty 2013 –2,1% r/r
Styczeń 2013 +0,3% r/r
Grudzień 2012 –10,6% r/r
Listopad 2012 –0,8% r/r
Październik 2012 4,6% r/r
Wrzesień 2012 –5,2% r/r

Produkcja przemysłowa: wrzesień 2012 r. – sierpień 2013 r.

Warto zauważyć, że omawiany pierwszy wskaźnik makroekonomiczny ma w ostatnim roku jeden bardzo niski odczyt, kilka słabych, kilka w przedziale 0–4%, natomiast jedynie 2 odczyty były powyżej tego ostatniego zakresu (czyli powyżej 4%) wartości procentowych.

Jeśli chodzi o ocenę ostatnich 12 miesięcy w produkcji przemysłowej:

  • przez pierwsze 4 miesiące odczytu, a więc od września do grudnia zeszłego roku, produkcja przemysłowa zanotowała 2 silne spadki w stosunku rocznym – właśnie w tych podanych wyżej okresach, zaś między nimi odnotowano jedno odbicie – w październiku (powyżej 4%) oraz lekki spadek w listopadzie (prawie –1%). W tym okresie gospodarka notowała coraz większe oznaki spowolnienia, które najbardziej było dostrzegalne w pierwszych miesiącach bieżącego roku.
Częściowym wytłumaczeniem tych spadków mogłyby być wysokie odczyty tego wskaźnika w okresie wrzesień – grudzień 2011 r., jednak niewątpliwie istotnym powodem było po prostu hamowanie polskiej gospodarki w tym okresie;
  • styczeń – czerwiec 2013 r. – w tym okresie wskaźnik produkcji przemysłowej oscylował w granicach [–4%; +4%]. Słabe wyniki produkcji przemysłowej w pierwszych 3 miesiącach br. szły w parze z kiepskim odczytem PKB za ten okres. Następnie wyniki przemysłu trochę się poprawiają, i taki też wynik – trochę lepszy – notuje PKB za II kwartał br. Przypominamy – w I kwartale PKB wzrósł o 0,5%, natomiast w drugim 0,8%;
  • ostatnie odczyty produkcji przemysłowej napawają lekkim optymizmem, w lipcu br. odnotowano najlepszy wynik w tym zestawieniu – wskaźnik produkcji przemysłowej wzrósł aż o ponad 6%! I, co ważne, w zeszłym roku baza dla tego wskaźnika gospodarczego była dość wysoka (omawiany wskaźnik wzrósł w lipcu 2012 r. o ponad 5%, podczas gdy w czerwcu i sierpniu poprzedniego roku wynik oscylował wokół 0%). W kolejnym, sierpniowym, i zarazem ostatnim miesiącu odczytu wzrost wskaźnik wyhamował do 2,2%, co również trzeba uznać za dobry wynik.

Dobry wynik produkcji przemysłowej w lipcu br. oraz przyzwoity w sierpniu br. skłania do pozytywnej prognozy dotyczącej wyniku PKB w III kwartale br. Wzrost PKB w tym okresie powinien znacznie przekroczyć 1%.

Warto przyjrzeć się teraz dokładniej składowym ostatniego wskaźnika produkcji przemysłowej, a więc wynikom polskiego przemysłu w sierpniu br.

Otóż zgodnie z ostatnim odczytem GUS produkcja przemysłowa wzrosła o 2,2% w stosunku rocznym w sierpniu br., spadła natomiast o 4,5% w porównaniu z lipcem br.

Jednak po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa wzrosła o 2,6% w stosunku do analogicznego miesiąca 2012 r. i była o 0,9% niższa niż ta odnotowana w lipcu 2013 r. Trzeba uznać, że w obecnych warunkach (pomimo lekko niższych odczytów od tych prognozowanych przez ekonomistów na ten miesiąc) wynik sierpnia jest dobry.

W stosunku do sierpnia 2012 r. wzrost odnotowano w 26 (z 34) działów polskiego przemysłu. Jeśli chodzi o wzrosty, były to przede wszystkim następujące działy przemysłu:

  • produkcja samochodów, przyczep i naczep – wzrost o 15,4%,
  • wytwarzanie pozostałego sprzętu transportowego – o 8,2%,
  • produkcja urządzeń elektrycznych – o 6,7%,
  • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,2% wzrostu.
Produkcja przemysłowa w ostatnim miesiącu prezentowanego odczytu najbardziej spadła natomiast w poniższych działach przemysłu:
  • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – spadek o 12,7%,
  • wytwarzanie maszyn i urządzeń – spadek o 10,3%,
  • produkcja wyrobów farmaceutycznych – spadek o 9%.

Należy pamiętać, że wyniki podane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczą przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 9 osób, a więc nie obejmują mikrofirm.

W sierpniu br. odnotowano niestety spadek produkcji (w stosunku do analogicznego miesiąca 2012 r.) we wszystkich działach budownictwa. Produkcja budowlano-montażowa w stosunku do zeszłego roku była w sierpniu niższa o ponad 11%! A zatem należy uznać, że budownictwo nadal nie wyszło z kryzysu…

Optymistyczny natomiast z pewnością jest fakt, że wskaźnik PMI (przygotowany przez bank HSBC) Polskiego Sektora Przemysłowego, oceniający stan i perspektywy polskiego przemysłu, miał za sierpień br. wartość 52,6 pkt, natomiast we wrześniu br. – aż 53,1 pkt. To bardzo pozytywny odczyt, który oznacza, że sektor produkcyjny – przemysłowy znalazł się na dobre na fali wznoszącej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25894 )
Array ( [docId] => 25894 )