Procedura oceny zgodności i dokumentacja techniczna zabawki

Data: 31-10-2013 r.

W celu wykazania zgodności zabawki producent jest zobowiązany przeprowadzić jedną z dwóch dostępnych procedur. W zależności od właściwości zabawki producent ma do wyboru weryfikację własną (moduł A) bądź weryfikację stosowaną przez osobę trzecią (moduł B + C).

Moduł A – procedura wewnętrznej kontroli produkcji – obejmuje etap projektowania i produkcji wyrobu, gdzie ocenę prowadzi producent, a udział jednostki notyfikowanej nie jest wymagany. Procedurę wewnętrznej kontroli można zastosować, w przypadku gdy producent stosuje normy zharmonizowane odnoszące się do wszystkich właściwych wymagań bezpieczeństwa zabawki.

Etap projektowania obejmuje określenie wymagań odnoszących się do zabawki oraz przeprowadzenie właściwych badań i oceny ryzyka. Na etapie produkcji producent dopełnia zaś starań zapewnienia zgodności wytwarzanych zabawek z obowiązującymi przepisami prawnymi, dokonuje szczegółowej analizy i kontroli oraz nadzoruje zgodność produktów.

Dyrektywa 2009/48/WE daje producentom możliwość przeprowadzenia procedury oceny zgodności poprzez zastosowanie modułów B + C. Moduł B, zwany badaniem typu WE, obejmuje etap projektowania, w którym to jednostka notyfikowana bada i ocenia techniczny prototyp zabawki na zgodność z wymaganiami dyrektywy zabawkowej. Po pozytywnym zakończeniu badania jednostka notyfikowana wystawia certyfikat badania WE zabawki na zgodność z wymaganiami dyrektywy.

Badanie typu WE jest obligatoryjne w następujących okolicznościach:

  • nie występują normy zharmonizowane dotyczące wymagań bezpieczeństwa dyrektywy,

  • normy zharmonizowane istnieją, ale producent nie zastosował ich lub zastosował je w pewnym stopniu,

  • co najmniej jedna istniejąca norma zharmonizowana została opublikowana z ograniczeniem,

  • producent jest zdania, że właściwości, projekt, konstrukcja bądź przeznaczenie zabawki narzucają konieczność kontroli strony trzeciej.

Badanie typu WE przeprowadza się, stosując jedną z podanych metod:

  • testowanie egzemplarza próbnego zabawki, który reprezentuje produkcję,

  • ocena zgodności projektu technicznego zabawki, badanie dokumentacji technicznej, badanie egzemplarza próbnego i części zabawki,

  • badanie zgodności projektu technicznego, badanie dokumentacji technicznej.

Moduł B nie obejmuje fazy produkcji, dlatego po badaniu typu WE następuje kolejny moduł obejmujący fazę produkcji, w przypadku zabawek moduł C, ocena zgodności produkowanych zabawek z certyfikowanym typem. W module tym nie jest wymagany udział jednostki notyfikującej, a zgodność produkowanych zabawek zapewnia producent.

Zasadnicza różnica pomiędzy procedurą oceny bezpieczeństwa a procedurą oceny zgodności polega na tym, że ocena bezpieczeństwa jest analizą potencjalnego zagrożenia i potencjalnego narażenia na to zagrożenie związane z użytkowaniem zabawki i jej właściwościami, ocena zgodności jest natomiast potwierdzeniem zgodności zabawki z wymaganiami dyrektywy 2009/48/WE.

Bartłomiej Zamostny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25893 )
Array ( [docId] => 25893 )