Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2015 r.

Autor: Joanna Banasiak-Lach
Data: 20-07-2015 r.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2015 r. była o 7,6% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. Wynik był wyższy od oczekiwań Ministerstwa Gospodarki.

W porównaniu z czerwcem 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 29 spośród 34 działów przemysłu. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (o 25,1%), a także maszyn i urządzeń (o 16,3%) oraz mebli (15,2%). Najsilniej natomiast spadła sprzedaż w dziale wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 7,4%). Produkcja rośnie głównie w tych działach, które znaczną część sprzedaży lokują na rynkach zagranicznych. Na dynamikę roczną miał także wpływ czynnik kalendarzowy. W czerwcu 2015 r. mieliśmy jeden dzień roboczy więcej i po wyeliminowaniu tego zjawiska roczna dynamika produkcji wyniosła 5,4%.

 

W czerwcu 2015 r w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku spadła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych, która była niższa o 2,5%.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2015 r. były niższe niż przed rokiem o 1,6%, w porównaniu ze spadkiem o 2,1% (po korekcie) w maju. W porównaniu z majem 2015 r. ceny wzrosły o 0,4%.

Analitycy resortu gospodarki prognozują, że w lipcu 2015 r. wzrost produkcji przemysłowej powinien zwolnić do ok. 4,5%.

Ponadto wg danych GUS spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 0,2%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zanotowano wzrost cen o 0,1%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny w górnictwie i kopalnictwie o 0,7%, w tym w górnictwie rud metali o 5,1%, przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,8%.

Źródło:

Ministerstwo Gospodarki, GUS

Joanna Banasiak-Lach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37571 )
Array ( [docId] => 37571 )