Certyfikacja na zgodność z ISO 29990:2010

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 29-04-2014 r.

Trzeba mieć świadomość, że na certyfikacie określony jest zakres certyfikacji i zarazem stosowania ISO 29990:2010 przez LSP. Jeśli LSP ma trzy rodzaje usług edukacyjnych, to może przy implementacji standardu wybrać jeden rodzaj szkoleń, co ujęte będzie w dokumentacji LSP i certyfikacie. Podobna sytuacja dotyczy zakresu lokalizacyjnego.

W ostatnim załączniku do normy, tj. załączniku E, zawarto powiązania wskazanych standardów w dwojakiej konfiguracji:

 
  • punkty ISO 29990:2010 i odpowiadające im punkty ISO 9001:2008 (tabela E.1) i odwrotnie
  • punkty ISO 9001:2008 i odpowiadające im punkty ISO 29990:2010 (tabela E.2).

Przeanalizowawszy pierwsze porównanie, można uznać, że w normie ISO 9001:2008 nie określono odpowiedników dla pkt 3.1.3, 3.2 (tytuł), 3.2.2, 3.3.3, 4.5 i 4.6.2 z ISO 29990:2010 (nazwy punktów w ww. w publikacji).

W przypadku drugiego porównania brak jest w ISO 29990:2010 odpowiednika dla pkt 7.6. – Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów oraz 7.4. – Zakupy z ISO 9001:2008. Z kolei w pkt 4.2 ISO 9001:2008 (czyli podpunkty: 4.2.1. – Postanowienia ogólne, 4.2.2. – Księga jakości, 4.2.3. – Nadzór nad dokumentami i 4.2.4. – Nadzór nad zapisami) przywołano w ISO 29990:2010 jedynie Załącznik A dotyczący zawartości biznesplanu, a nie przywołano pkt 4.1, który zawiera wymagania w zakresie dokumentacji, tj. dokumentów i zapisów.

Korelacje tych norm z pewnością ułatwiają integrację i powiązanie wymagań, choć finalne ich skojarzenie będzie bardziej wynikało z podejście procesowego i połączenia wymagań tych standardów w poszczególne procesy. Warto nadmienić, że ISO 9001:2008 wymaga identyfikacji procesów w systemie zarządzania jakością, z kolei w ISO 29990:2010 występują kwestie związane z procesami (np. procesami kluczowymi w biznesplanie), jednak w takim zakresie i formie LSP nie „musi” identyfikować procesów.

Bartłomiej Zamostny

Tagi: iso

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35162 )
Array ( [docId] => 35162 )