Dokumentacja zakładowego systemu kontroli produkcji

Data: 07-11-2014 r.

Integralną częścią dobrze działającego Systemu Jakości są procedury, w których zamieścić należy informację o osobach odpowiedzialnych za wykonanie konkretnych zadań kontrolnych, sposobach nadzorowania procesu produkcyjnego oraz prowadzenia kontroli i badań wyrobu na wszystkich etapach jego wytwarzania, metodach zbierania informacji oraz tworzenia zapisów. Powinny one również określać sposób prowadzenia działań korygujących w celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli niezgodności oraz nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.

W tych dokumentach szczegółowo opisać należy, jak wykonać określoną kontrolę. Stanowią one rozwinięcie procedur.

Specyfikacje

Dotyczą surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych używanych do produkcji. Zawierać powinny szczegółowe wymagania jakościowe, jakie muszą one spełniać.

Ważne jest, aby specyfikacje produktu oraz parametry procesu zawierały nie tylko oczekiwane standardy, ale również zakresy ich tolerancji. Dzięki temu możliwe jest określenie definicji sytuacji „poza kontrolą”, która wymaga podjęcia działań korygujących.

Dokumenty informacyjne

Dokumentacja produkcyjna, techniczna, normy itp.

Zapisy

Co nam one dają? Wszelkie zapisy wynikają z realizacji poszczególnych dokumentów systemu, stanowiąc dowody jego funkcjonowania. Są jednocześnie doskonałym źródłem informacji. Pozwalają też uniknąć sytuacji, gdzie w natłoku obowiązków wiele ważnych kwestii może nam umknąć. Nie ma jednego określonego i zatwierdzonego wzoru zapisów. Nie ma również jednoznacznych wytycznych. Każda firma w zależności od potrzeb udokumentowania działań w obszarze kontroli powinna dostosować je do własnych wymagań. Najważniejsze jest to, aby opracowując formę zapisów (raporty, tabele), zwrócić uwagę na to, aby wszystkie wymagania normy w danym temacie znalazły w nim swoje odzwierciedlenie. Ważnymi informacjami, które powinny się znaleźć w zapisach, są m.in.: data kontroli i badań, wyniki kontroli, zastosowane metody badawcze, ocena zgodności wyników kontroli z ustalonymi wcześniej wymaganiami i dane identyfikujące osoby wykonujące kontrolę. Należy również podkreślić, że raporty i tabele powinny być wypełniane podczas wykonywania działań kontrolnych, a nie na koniec zmiany.

Analiza zapisów z kontroli produkcji, czyli monitoringu wybranych parametrów kontrolnych, dostarczyć może niezbędnych informacji o najczęściej pojawiających się niezgodnościach.

Należy pamiętać, że prowadzenie dokumentacji jest jednym z podstawowych elementów Systemu Zarządzania. Daje ona obraz prowadzonych działań i stanowi podstawę do oceny prawidłowości funkcjonowania systemu.

Sylwia Ciuła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36004 )
Array ( [docId] => 36004 )