Wymogi dotyczące powiadamiania o wyrobie niebezpiecznym

Data: 07-11-2014 r.

W przypadku, gdy istnieją dowody na to, iż produkt nie jest bezpieczny, a jest on przeznaczony dla konsumentów bądź przez nich używany, wytwórca powiadamia o tym Prezesa UOKiK oraz innych przedsiębiorców zaangażowanych w dystrybucję wyrobu, w tym hurtowników i detalistów.

Decyzja o powiadomieniu organu nadzorującego powinna uwzględniać ewentualne skutki zagrożenia, prawdopodobieństwo szkody dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, przedsięwzięte środki ostrożności, kategorię użytkownika oraz okoliczności niebezpieczeństwa.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26.4.2005 r. w sprawie wzoru powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny, zgłoszenie o niebezpiecznym produkcie powinno zawierać:

 • informacje dotyczące organu nadzorującego i przedsiębiorców oraz pełnionej przez nich roli w obrocie produktem,

 • dane dotyczące producenta bądź dystrybutora produktu,

 • dane dotyczące produktu bądź partii produktów,

 • pełen opis zagrożenia wynikającego z użytkowania produktu,

 • informacje dotyczące przebiegu obrotu handlowego niebezpiecznym wyrobem,

 • dane dotyczące firm i krajów, biorących udział w obrocie produktem niebezpiecznym,

 • opis działań zapobiegającym zagrożeniom związanym z wyrobem niebezpiecznym,

 • opis podjętych działań naprawczych,

 • informacje dotyczące wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących w łańcuchu dostaw.

Załącznik do powyższego rozporządzenia prezentuje wzór formularza zgłoszeniowego, który może zostać wykorzystany w przypadku konieczności powiadomienia Prezesa UOKiK o wyrobie, który nie jest bezpieczny. W następstwie powiadomienia, organ nadzorujący może podjąć określone działania, m.in.:

 • zażądać informacji uzupełniających,

 • zobowiązać wytwórcę bądź dystrybutora do dodatkowych działań,

 • monitorować czynności podejmowane przez wytwórcę bądź dystrybutora,

 • zastosować notyfikację w ramach systemu RAPEX.

Istnieją również przypadki, w których nie jest wymagane powiadamianie organu nadzoru. Należą do nich następujące sytuacje:

 • zagrożenie stwarzają wyroby, które nie są produktami w świetle dyrektywy 2001/95/WE,

 • produkty objęte są trybem zgłoszenia w ramach odrębnych przepisów,

 • producent zdołał podjąć natychmiastowe działania naprawcze w odniesieniu do wszystkich niebezpiecznych wyrobów, wada zaś dotyczyła określonych artykułów bądź partii, które zostały wycofane z obiegu,

 • produkty stwarzają problemy związane z jakością, a nie z bezpieczeństwem,

 • organ został już poinformowany o niebezpieczeństwie powodowanym przez produkty,

 • produkty stwarzają problemy, które nie oddziałują znacząco na bezpieczeństwo użytkowania, i z tego względu nie są uznawane za niebezpieczne.

Sylwia Ciuła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36003 )
Array ( [docId] => 36003 )